Irtisanomislain muutos lähinnä vahvistaa nykytilan - Hallituksen esitys on etenemässä eduskuntaan 

Henkilöperusteisia irtisanomisia koskeva työsopimuslain muutos on etenemässä eduskunnan käsittelyyn. SAK:n mielestä lakimuutos ei ole tarpeellinen eikä paranna työllisyyttä, muttei ole myöskään nykymuodossaan yhtä ongelmallinen kuin hallituksen aiemmat esitykset. 
08.11.2018 13:15 Updated 09.11.2018 10:05
SAK
Hallitus esitti aluksi irtisanomissuojan heikentämistä alle 20 hengen ja sitten alle 10 hengen yrityksissä. Lopulta hallitus muutti esitystään niin, että työntekijöiden tarkasta määrästä luovuttiin. Kuva iStock.

Mikä lainsäädännössä muuttuisi?

Laissa puhutaan henkilöperusteisen irtisanomisen kohdalla kokonaisarvioinnista. 

Tätä kohtaa esitetään muutettavaksi seuraavasti: 

Asiallista ja painavaa syytä koskevassa kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä (uutta) sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan (tämä on myös nykylaissa).

Nykyinen laki korostaa henkilöperusteisessa irtisanomisessa kokonaisharkintaa ja niin olisi myös jatkossa. Lakiin lisättäisiin kuitenkin, että työntekijöiden lukumäärä on otettava kokonaisharkinnassa huomioon. 

Mikä on lakimuutoksen käytännön vaikutus?

Arvioimme, että muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta. Tuomioistuimet ovat jo nykyään huomioineet yrityksen koon yhtenä tekijänä, kun irtisanomisperusteen laillisuutta arvioidaan, vaikka siitä ei ole ollut lakipykälässä mainintaa.

Mikä ei muutu?

Jatkossakin edellytetään, että ensin työntekijälle annetaan varoitus ja työnantajan mahdollisuus tarjota muuta työtä selvitetään ennen mahdollista irtisanomista.

Työsopimuslaissa olevat kielletyt irtisanomisperusteet säilyvät muutoksessa ennallaan. Esimerkiksi irtisanominen sairauden perusteella on mahdollista vain, jos työntekijän työkyky on alentunut olennaisesti ja pitkäaikaisesti eikä kohtuudella voida edellyttää työsuhteen jatkamista. 

Myös muun muassa työtaisteluun osallistuminen, työntekijän mielipiteet ja osallistuminen yhdistystoimintaan eivät ole jatkossakaan irtisanomisperusteita.

Lue myös: Vaikuttamistyö irtisanomislaissa on tuottanut hyviä tuloksia ja Hallitus luopui työntekijöitä eriarvoistavista esityksistään
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.