SAK:n, ammattiliittojen ja jäsenten vaikuttamistyö tuotti tulosta. Hallitus luopui esityksistä, jotka olisivat asettaneet työntekijät eriarvoiseen asemaan irtisanomistilanteissa.

Uusi irtisanomisia koskeva lakimuutos on marraskuussa etenemässä eduskunnan käsittelyyn. SAK:n arvion mukaan muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta nykytilanteeseen. Lue SAK:n uutinen uudesta lakiesityksestä.

SAK ei kuitenkaan edelleenkään pidä irtisanomista koskevia lakimuutoksia tarpeellisina tai työllisyyttä parantavina toimina.

Näin uudistukset etenivät

Maan hallitus päätti kehysriihessä huhtikuussa 2018 lakiesityksistä, jotka olisivat heikentäneet nuorten ja pienillä työpaikoilla työskentelevien asemaa.

Hallitus veti kuitenkin jo kesällä pois esityksen määräaikaisten työsuhteiden sallimisesta ilman perusteluja alle 30-vuotiaille vähintään kolme kuukautta työttömänä olleille nuorille.

Lokakuun lopulla hallitus muutti toista esitystään, jossa pienten alle 10 (alun perin hallitus esitti alle 20:n) hengen yrityksissä henkilöstä johtuva irtisanominen olisi ollut aiempaa helpompaa. Muutetussa esityksessä ei ole enää henkilöstömäärää, vaan yrityksen koko otetaan huomioon irtisanomisperusteen kokonaisarvioinnissa, kuten nykyisinkin on oikeuskäytännössä tehty.

Esityksen perustelutekstit valmisteltiin kolmikantaisesti, kuten SAK ja ammattiliitot edellyttivät.

Maan hallitus antoi esityksen työsopimuslain henkilöperusteista irtisanomista koskevan pykälän muuttamisesta 8.11.2018.

Lue, millaisia päätöksiä ammattiliitot ovat tehneet työtaistelutoimien jatkosta.

Myönteistä hallituksen esityksessä ovat seuraavat asiat

  1. Yrityksen tarkka henkilöstömäärä on poistettu irtisanomisen perusteista.
  2. Henkilöstä johtuvista syistä tapahtuneen irtisanomisen jälkeen karenssi lyhenee 90 päivästä 60 päivään.
  3. Hallitus ilmoitti, että se on valmis perustamaan kolmikantaiset työryhmät korjaamaan aktiivimalli ykköstä ja valmistelemaan aktiivimalli kakkosta eli omaehtoisen työnhaun mallia.
  4. Lisäksi pääministeri Juha Sipilä lupasi, että työsopimuslain irtisanomista koskevan lakimuutoksen perustelut laaditaan kolmikantaisesti yhdessä työmarkkinajärjestöjen edustajien kanssa.