SAK:n hallitus irtisanomislaista: Vaikuttamistyö on tuonut hyviä tuloksia

SAK:n hallitus käsitteli Sipilän hallituksen esitystä henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta pienissä yrityksissä ja totesi, ettei pidä sitä edelleenkään tarpeellisena tai työllisyyttä parantavana toimena.
05.11.2018 13:21
SAK
Kuva: Patrik Lindström / SAK

– Nykyinen laki on ollut toimiva ja mahdollistanut jo asioita, joilla tätä lakiesitystä on myyty. Tämä ei ole myöskään tehokas tai toimivaksi todettu keino lisätä työllisyyttä.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta arvioikin, että tässä on haettu enemmän nykyisen toimintamallin selkeytystä.

SAK liittoineen on tehnyt keväästä lähtien vahvaa vaikuttamistyötä, että lakiin ei kirjattaisi mitään, mikä eriarvostaisi työmarkkinoita ja mahdollistaisi mielivaltaista irtisanomista.

– Olemme päässeet kauas kevään tilanteesta. Kehysriihessä päätetyistä heikennyksistä hallitus luopui alle 30-vuotiaiden perusteettomista määräaikaisuuksista jo kesällä. Syksyllä saimme pois irtisanomislain tekstistä myös luottamussuhteen heikentymisen irtisanomisen syynä ja tarkan henkilömäärän, jolla työntekijät olisi jaettu kahteen kastiin heidän työsuhdeturvansa vahvuuden mukaan.

26. lokakuutta pidetyssä ylimääräisessä SAK:n hallituksen kokouksessa todettiin, että Sipilän edellisenä päivänä työmarkkinaosapuolille antama uusi ehdotus työsopimuslain sisällöstä mahdollistaa sen, että liitot päätöksellään voivat keskeyttää työtaistelutoimet. SAK:n hallitus katsoi kuitenkin, että jatkotyötä tehdään kolmikantaisesti.

– Työskentely on sujunut rakentavassa ilmapiirissä, mikä jälleen todistaa, että kolmikantaisuus tuo lisäarvoa lain valmisteluun. Edellytämme, että esitys annetaan eduskunnalle kolmikannassa sovitussa muodossa.

Jäsenliitot käsittelevät hallituksen esityksen työsopimuslain muuttamisesta perusteluineen omissa hallinoissaan ja tekevät päätökset järjestöllisistä toimista.
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.