Tasa-arvo

Sukupuolten ja sukupuoli-identiteettien välinen tasa-arvo on hyvinvoivan ja menestyvän yhteiskunnan keskeinen tunnusmerkki.

Maassamme on edelleen tehtävää tasa-arvon saavuttamiseksi. On myös jatkuvasti työskenneltävä sen eteen, ettei myönteisten kehityskulkujen osalta tapahdu taantumista. 

SAK:n tasa-arvotavoitteet pähkinänkuoressa

 1. Palkkatietojen avoimuus turvattava sekä lisättävä resursseja tasa-arvo- ja samapalkkaisuusohjelmiin
 2. Perhevapaita joustavoitettava ja varhaiskasvatusta vahvistettava
 3. Sote-uudistus tehtävä hallitusti
 4. Työuraa pidennettävä muun muassa antamalla ikääntyvälle työntekijälle oikeus työajan lyhentämiseen

Video: Uudistetaan perhevapaat

Perhevapaiden pitää joustaa perheiden ja tarvittaessa myös työpaikan tilanteiden mukaan. Siksi seuraavan hallituksen on uudistettava perhevapaat.

Lue lisää SAK:n perhevapaiden uudistamista koskevista tavoitteista.

Uutinen: Palkka-avoimuutta edistettävä seuraavalla vaalikaudella

SAK toivoo, että seuraava hallitus vie palkka-avoimuutta eteenpäin ja kirjaa palkka-avoimuuden tavoittelemisen ohjelmaan. Lue SAK:n tiedote.

Blogi: Naisen euro kasvaisi palkkasalaisuutta purkamalla

Palkkasalaisuudesta luopuminen olisi merkittävä askel samapalkkaisuuden toteuttamisessa. Lue Anu-Tuija Lehdon blogikirjoitus.

 

1) Tasa-arvon toteutuminen vaatii tekoja

2) Perhevapaita joustavoitettava ja varhaiskasvatusta vahvistettava

 • Perhevapaauudistus on toteutettava seuraavalla hallituskaudella. SAK:n perhevapaamalli toimii hyvänä pohjana uudistukselle.
 • Ansiosidonnaista päivärahakautta sekä isälle korvamerkittyä vapaata on pidennettävä.
 • Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen on palautettava.
 • Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja on pienennettävä.

3) Sote-uudistus tehtävä hallitusti

 • Mekaaninen kustannusten kasvun rajoitin ei saa johtaa palveluiden leikkaamiseen tai asiakasmaksujen nostamiseen.
 • Työterveyshuollon asema, perustehtävä ja rahoitus on säilytettävä ennallaan.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon yritysten yhteiskuntavastuu on varmistettava: veronkierto on estettävä ja yksityiset toimijat on osallistettava järjestelmän kehittämiseen.
 • Valinnanvapaus ei saa johtaa palvelujen pirstomiseen.
 • Palveluntuottajille ei tule antaa mahdollisuutta valita helppohoitoisia potilaita.
 • Julkisten lisäksi myös yksityisten palveluntuottajien kustannukset ja tilinpäätökset on julkistettava.
 • Maakuntien verotusoikeus vahvistaisi aitoa itsehallintoa.
 • Henkilöstön työsuhdeturvasta, työsuhteen ehdoista ja jaksamisesta on huolehdittava muutoksissa.

4) Työuraa on voitava pidentää

 • Työssä jaksamisen turvaamiseksi ikääntyvän työntekijän on saatava oikeus työajan lyhentämiseen, kun hän saavuttaa laissa määrätyn iän alarajan.
 • Työturvallisuusrikosten maksimirangaistusta on nostettava.
 • Sisäilmaongelmat on korjattava ja niitä on ehkäistävä ennakolta. Kiinteistön omistajan on oltava yksi vastuutahoista työturvallisuuslaissa.
 • Työnantajien ja kiinteistön omistajien on tuettava sisäilmaongelmille altistuneiden työntekijöiden siirtymistä terveisiin työtiloihin tai kouluttautumaan uudelle alalle.