Palkka-avoimuutta edistettävä seuraavalla vaalikaudella – tavoite kirjattava hallitusohjelmaan

SAK toivoo, että seuraava hallitus vie palkka-avoimuutta eteenpäin ja kirjaa palkka-avoimuuden tavoittelemisen ohjelmaan.
02.04.2019 09:00
SAK

Ministeri Annika Saarikon asettaman palkka-avoimuustyöryhmän työ päättyi tänään. SAK:n tavoitteena työryhmässä oli, että työpaikoilla kaikkien palkkatiedot kaikkine palkanosineen olisi annettava työntekijöille tiedoksi. 

Myös tammikuussa julkaistussa SAK:n luottamushenkilöpaneelissa 67 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että tasa-arvoisen palkkauksen takaamiseksi kaikkien työntekijöiden palkkojen tulisi olla julkisia työpaikalla.

– On mahdotonta tietää, maksetaanko naisille samaa palkkaa kuin miehille, elleivät kaikkien palkat kaikkine palkanosineen ole kaikkien työntekijöiden tiedossa. Palkka-avoimuus auttaa näkemään myös muuta syrjintää, kuten esimerkiksi sen, maksetaanko ulkomaalaisille työntekijöille samaa palkkaa kuin suomalaisille, SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto perustelee.

– Palkoista ei ole ollut tapana keskustella avoimesti. Kuitenkin kaikki ovat sitä mieltä, että kaikkia on kohdeltava tasa-arvoisesti eikä ketään saa syrjiä. Palkka-avoimuus on hyvä tapa päästä tähän tavoitteeseen.

Tasa-arvolakia on muutettava SAK:n mielestä niin, että palkka-avoimuus ja todelliset mahdollisuudet havaita perusteettomia palkkaeroja työpaikoilla parantuvat.

– Nykyinen tasa-arvolaki ei anna riittäviä eväitä palkkasyrjinnän havaitsemiseen työpaikalla. Seuraavan hallituksen on tartuttava riuskasti työhön, jotta työnsä päättäneen palkka-avoimuustyöryhmän työ ei jäisi kesken, SAK:n työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Anne Mironen huomauttaa.

– Vain lisäämällä tietoisuutta palkoista ja siitä, millä perusteella palkat määräytyvät, on mahdollista saada kitkettyä palkkasyrjintää työpaikoilla. Tutkimuksen mukaan avoimuus myös parantaa palkkatietämystä, mikä lisää palkkatyytyväisyyttä.

Suomen suurin palkansaajajärjestö muistuttaa, että palkka-avoimuuden lisääminen on vain yksi tehokkaista keinoista, joiden avulla on mahdollista lisätä palkkaan liittyvää tasa-arvoa.

– Tarvitsemme myös muita keinoja, sillä naisten ja miesten syrjimätön sekä tasa-arvoinen palkkaus on työelämän tasa-arvokysymyksistä tärkeimpiä. Sukupuolten välinen palkkaero on kaventunut toistaiseksi hitaasti useista eri hallituskausien aikaisista samapalkkaohjelmista huolimatta, Mironen muistuttaa.
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.