Samapalkkaisuus haltuun seuraavalla hallituskaudella

SAK toivoo, että tuleva uuden hallituskauden samapalkkaohjelma olisi riittävän tehokas ja vaikuttava. Se vaatii tahtotilaa ja sitoutumista kaikilta osapuolilta.
14.12.2018 14:03
SAK
Kuva: iStock

SAK on ollut mukana nykyisen hallituksen samapalkkaohjelmassa. Selvitysmies Leo Suomaa antoi tänään arvionsa samapalkkaisuusohjelman 2016–2019 toteutumisesta.

Jarkko Eloranta

– Suomaan raportissa on erilainen ja raikas lähestymistapa: hän on löytänyt käsiteltäväksi olennaisia asioita, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kiittelee.

Eloranta muistuttaa, että vaikka sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä on yleisesti hyväksytty ajatus, niin työn samanarvoisuuden mittaamiselle ei ole olemassa mittaristoa.

– Jatkossa keinoja ja välineitä samanarvoisen työn arviointiin on kehitettävä hierarkioiden sekä työpaikan ja toimia-alojen rajojen yli.

Anne Mironen

SAK:n työympäristö- ja tasa-arvoasioiden asiantuntija Anne Mironen toivoo, että uudella hallituskaudella samapalkkaohjelma saa riittävästi resursseja asiantuntijatyöhön.

– Ohjelman avulla voitaisiin muun muassa laatia mallinnusta siihen, miten eri toimialojen ja eri töiden samanarvoisuutta arvioidaan.

SAK:n mielestä on tärkeää, että uuden samapalkkaohjelman suunnitteluun ja toteutukseen kytketään mukaan eri alojen työnantaja- ja työntekijäliitot. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n irtauduttua keskustason neuvotteluista työehtoneuvottelut käydään liittotason sopimuspöydissä.

SAK korostaa myös palkka-avoimuuden lisäämisen merkitystä palkkatasa-arvon toteutumiselle.

Palkkatietämyksen osalta työpaikoilla on parantamisen varaa. Työntekijät eivät välttämättä tiedä, mistä osista ja millä perusteilla palkka määräytyy tai miten omaa palkkaa voisi mahdollisesti saada korotettua. Myös tietämys työpaikkojen lakisääteisistä tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista on usein puutteellista.

– Palkkaeron kaventamiseen vaikutetaan myös perhevapaauudistuksella, jossa vapaita jaettaisiin tasaisemmin molemmille vanhemmille, Mironen muistuttaa.

Riittävät resurssit tasa-arvo- ja samapalkkaisuusohjelman toteuttamiseksi, palkka-avoimuuden turvaaminen lainsäädännöllä ja perhevapaauudistus löytyvät SAK:n tavoitteista eduskuntavaalikaudelle 2019–2023.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.