SAK:n kysely: Työntekijät pääsevät vain harvoin vaikuttamaan uuden teknologian hankintaan

Työntekijät eivät yleensä pääse vaikuttamaan uuden teknologian hankintaa koskevaan suunnitteluun tai päätöksentekoon SAK:laisilla työpaikoilla.
03.05.2018 14:09
SAK
Kuva: Jaakko Lukumaa

Uutta teknologiaa käyttöön ottaneiden SAK:laisten työpaikkojen luottamushenkilöistä alle neljännes (23 %) kertoo työntekijöiden voineen osallistua käyttöönoton suunnitteluun. Vielä harvemmin työntekijät pääsivät mukaan uuden teknologian hankintapäätöksiin: näin vastasi vain 11 prosenttia luottamushenkilöistä.

Juha Antila

SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila toivoo, että työpaikoilla panostettaisiin nykyistä enemmän työntekijöiden osallisuuden lisäämiseen.

– Työntekijöiden riittävät vaikutusmahdollisuukset ovat edellytys sille, että älykkään teknologian käyttöönotto onnistuu työpaikoilla.

Osallisuuden parantaminen vähentää kokemusta kontrollin lisääntymisestä

Uutta teknologiaa käyttöön ottaneiden työpaikkojen luottamushenkilöistä 62 prosenttia kokee työntekijöiden kontrollin ja valvonnan kasvaneen. Kuljetusaloilla osuus on peräti 82 prosenttia.

Juha Antilan mukaan kokemusta kontrollin lisääntymisestä voitaisiin työpaikoilla vähentää antamalla työntekijöille enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa uuden teknologian hankintaan.

– Teknologiset uudistukset tuovat usein mukanaan uusia mittareita ja seurantajärjestelmiä, joiden avulla työntekijöiden suoriutumista voidaan mitata. Kun työntekijät pääsevät osallisiksi näiden mittareiden käytön suunnitteluun, mittaamisen tarkoituksenmukaisuus paranee ja työntekijöiden on helpompi hyväksyä se.

Uuden teknologian työllisyysvaikutukset jääneet vähäisiksi

Työpaikat eivät uuden teknologian myötä näytä kadonneen. Luottamushenkilöistä 72 prosenttia arvioi, ettei uuden teknologian käyttöönotolla ole ollut työllisyysvaikutuksia. Eniten työllisyysvaikutuksia oli teollisuudessa, jossa 18 prosenttia luottamushenkilöistä kertoi työpaikkojen määrän lisääntyneen ja 12 prosenttia vähentyneen.

– Osa työtehtävistä poistuu teknologisten uudistusten myötä, mutta ei välttämättä koko työ. Jos kyseessä ovat raskaat tai vaaralliset työtehtävät, tämä voi olla myös hyvä asia, Juha Antila toteaa.

SAK:n luottamushenkilöpaneelin kyselyyn vastasi maaliskuussa 1 030 luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua. Kysymykseen "Onko työpaikalla otettu käyttöön uutta teknologiaa muutaman viimeisen vuoden aikana?" vastasi heistä 621 myöntävästi. Kyselyn loput kysymykset esitettiin vain heille.

Uuden teknologian käyttöönottoa koskeva luottamushenkilökysely toteutettiin osana SAK:n Mahdollisuuksien aika -hanketta. Hankkeessa selvitetään kevään ajan tekoälyn ja muun kehittyneen teknologian käyttöönoton vaikutuksia SAK:laisten palkansaajien työhön.

Nelivuotinen Mahdollisuuksien aika -hanke selvittää digitalisaation, globalisaation sekä ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen ehtymisen vaikutuksia työelämään ja palkansaajien arkeen. Hankkeen ensimmäisinä teemoina viime vuonna olivat uusi aikuiskoulutus ja alustatalous. Tänä vuonna hankkeessa käsitellään tekoälyn lisäksi keikkatyöntekijöiden toimeentuloa.

Uuden teknologian vaikutukset työpaikoille – SAK:n luottamushenkilöpaneeli maaliskuussa 2018

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.