Uuden teknologian vaikutukset työpaikoille

SAK:n luottamushenkilöpaneeli maaliskuussa 2018
Kuva: Gorodenkoff / iStock

Uutta teknologiaa käyttöön ottaneiden SAK:laisten työpaikkojen luottamushenkilöistä alle neljännes (23 %) kertoo työntekijöiden voineen osallistua käyttöönoton suunnitteluun. Luottamushenkilöistä 72 prosenttia arvioi, ettei uuden teknologian käyttöönotolla ole ollut työllisyysvaikutuksia.

SAK:n luottamushenkilöpaneelin kyselyyn vastasi 1 030 luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua. Kysymykseen "Onko työpaikalla otettu käyttöön uutta teknologiaa muutaman viimeisen vuoden aikana?" vastasi heistä 621 myöntävästi. Kyselyn loput kysymykset esitettiin vain heille.

Uuden teknologian käyttöönottoa koskeva luottamushenkilökysely toteutettiin osana SAK:n Mahdollisuuksien aika -hanketta. Hankkeessa selvitetään kevään 2018 ajan tekoälyn ja muun kehittyneen teknologian käyttöönoton vaikutuksia SAK:laisten palkansaajien työhön.