SAK:n Eloranta edustajistossa: Työvoimareserviä on – onko kykyä ja halua rekrytoida? 

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta otti edustajiston puheessaan kantaa julkisuuden keskusteluun työvoimapulasta. 
18.11.2021 11:05
SAK
Jarkko Eloranta. Kuva Pauli Vento.

SAK:n tuoreesta luottamushenkilöpaneelista käy ilmi, että rekrytointiongelmia on useammin työpaikoilla, joilla on huono maine työnantajana. Hyvämaineisista työpaikoista 59 % prosentilla on ollut rekrytointivaikeuksia, huonomaineisista 86 prosentilla. 

– On turha valitella työvoimapulaa ja syytellä työttömiä työhaluttomiksi, jos omassa toiminnassaan ei ole halunnut muutoksia tehdä. Kuten sanotaan: hyville työntekijöille löytyy aina töitä. On myös niin että hyville työnantajille ja hyviin töihin löytyy aina työntekijöitä, Eloranta painottaa.  

Eloranta muistutti, että edelleenkin osatyökykyisten, maahanmuuttajien ja ikääntyneiden on vaikea löytää paikkaansa työmarkkinoilta. Työantajien asenteissa ja kyvyssä rekrytoida erilaisia ihmisiä on vielä paljon parantamisen varaa. 

– Potentiaalia on, mutta nyt vaaditaan työnantajilta rytmin muutosta: enemmän omaa vastuunottoa ja siitä, että oma organisaatio kykenee rekrytoimaan, vastaanottamaan, perehdyttämään ja kouluttamaan uusia, erilaisiakin työntekijöitä. Työelämän monimuotoisuudesta on puhuttu paljon, nyt olisi tekojen aika. 

Työntekijöille lisää päätösvaltaa 

Eloranta painotti puheessaan, että vaikutusmahdollisuudet omaan työhön sekä työn ja muun elämän hyvä yhteensovittaminen lisää tutkitusti työntekijän hyvinvointia ja parantaa työssäjaksamista. Hänen mielestään nyt on aika toteuttaa kokeilu, jossa yli 55-vuotiaille palkansaajille tulisi subjektiivinen oikeus työajan lyhentämiseen omalla kustannuksellaan. 

– Myöhempi eläköityminen, vähemmän tarvetta työkyvyttömyyseläkkeelle, parempi työssä jaksaminen, kohoava työhyvinvointi ja tuottavuus on sellainen täyskäsi, jonka pitäisi työnantajaakin kiinnostaa. Onko uskallusta lähteä katsomaan kortit? 

Nykyistä vuorotteluvapaajärjestelmää tulisi myös kehittää suuntaan, joka mahdollistaisi osa-aikaisen työskentelyn, työuran huokoistamisen ilman, että side työelämään kokonaan katkeaa. Tämä malli tarjoaisi myös työttömille mahdollisuuden osa-aikaiseen työhön.   

Työmarkkinakierros etenee 

Työmarkkinakierros on avattu yrityskohtaisilla sopimuksilla. Eloranta peräänkuulutti ay-liikkeen sisäistä koordinaatiota ja solidaarisuutta vastatoimena työnantajien suomalaista työmarkkinamallia ja työehtosopimuksia murentaville toimille. 

Työnantajapuoli tavoittelee edelleen yksipuolista koordinaatiota työehtoratkaisuihin. Eloranta painotti, ettei palkansaajapuoli tunnusta työnantajan koordinaatiota, eikä työnantajan itsensä pirstoma työehtosopimustoiminta edes mahdollista sitä. Ay-liikkeen on huolehdittava, että palkansaajat saavat työehtosopimusten turvan ja ostovoiman kehittymisen palkankorotuksista.    

– Meidän voimamme on aina ollut ja tulee aina olemaan yhtenäisyydessä. Siksi meidän on pyrittävä yhtenäisyyteen ja solidaarisuuteen. 

 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.