SAK:n kysely: Työnantajan hyvä maine vähentää rekrytointiongelmia

Vaikeinta työntekijöitä on palkata osa-aikaisiin työsuhteisiin. Työnantajan hyvä maine puolestaan vähentää rekrytointiongelmia, käy ilmi SAK:n luottamushenkilöille tehdystä kyselystä.
18.11.2021 07:00
SAK
Kuva Gorilla.

Työnantajan maineella on selvä yhteys rekrytointiongelmiin. SAK:n kyselyssä niillä työpaikoilla, joilla on hyvä työnantajamaine, 59 prosenttia luottamushenkilöistä kertoo, että työpaikalla on ollut vaikeuksia uusien työntekijöiden palkkaamisessa. Työpaikoilla, joilla ei ole hyvää työnantajamainetta, luku on peräti 86 prosenttia.

– Työnantajan maineella on suuri merkitys yritysten ja organisaatioiden kilpailukyvylle ja menestykselle. Se on myös merkittävä kilpailuetu, kun etsitään uutta ja osaavaa työvoimaa. Hyvämaineiset organisaatiot saavat enemmän ja laadukkaampia työpaikkahakemuksia, sanoo SAK:n maahanmuuttopolitiikan asiantuntija Eve Kyntäjä.

Hän painottaa, että hyvä työnantajamaine syntyy ennen kaikkea siitä, että työntekijöitä kohdellaan hyvin, työolot ja työehdot ovat kunnossa ja työstä maksetaan kunnollista palkkaa.

Lähde: SAK:n luottamushenkilöpaneeli.

Uusien työntekijöiden palkkaamiseen liittyvät rekrytointiongelmat ovat työpaikoilla varsin yleisiä. SAK:laisista luottamushenkilöistä 68 prosenttia ilmoittaa, että työpaikalla on ollut vaikeuksia rekrytoinneissa. Eniten vaikeuksia on ollut yksityisillä palvelualoilla, joissa kolme neljästä (75 %) luottamushenkilöstä kertoo rekrytoinnin vaikeuksista. 

Luottamushenkilöiden arvion mukaan rekrytointiongelmat koskevat erityisesti osa-aikaisia työsuhteita. Niissä rekrytointiongelmiin on törmännyt kaksi kolmesta (70 %) luottamushenkilöstä. Kokoaikaisiin ja vakituisiin työsuhteisiin palkattaessa rekrytointiongelmista ilmoittaa hieman yli puolet luottamushenkilöistä.

Eve Kyntäjä huomauttaa, että osa-aikatyö on tällä vuosituhannella selvästi yleistynyt. 

– Tilastokeskuksen mukaan noin 17 prosenttia suomalaisista palkansaajista tekee osa-aikatyötä. Eniten osa-aikatyötä tehdään majoitus- ja ravitsemisalalla, kaupan alalla sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Kyselyyn vastanneista luottamushenkilöistä valtaosa (92 %) ilmoittaa, että työpaikalle on haettu uusia työntekijöitä viime vuosina.

SAK:n luottamushenkilökyselyyn osallistui marraskuussa 693 luottamushenkilöä.

Tutustu tutkimukseemme.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.