Ministeriön seurantatutkimuksen väliraportti vahvistaa SAK:n huolen: Aktiivimalli ei ole tasapuolinen

Tuore tutkimus vahvistaa SAK:n esiin tuoman huolen siitä, että aktiivimalli ei ole tasapuolinen. Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman tutkimuksen väliraportti julkaistiin tänään tiistaina. 
07.05.2019 14:35
SAK
SAK on vastustanut aktiivimallia alusta asti. Kuva aktiiivmallia vastustavasta Ääni työttömälle -mielenilmauksesta helmikuulta 2018. Kuva Patrik Lindström.

Tutkijat Tomi Kyyrä, Hanna Pesola ja Roope Uusitalo toteuttivat tutkimuksen ensimmäisen osahankkeen rekisteriaineistoilla. Väliraportin mukaan ikäryhmien väliset erot ovat merkittäviä siinä, kuinka monen vuoden 2018 alussa työttömänä olleen työttömyysturvaa on leikattu. Aktiivimallin leikkuri osui selvästi useammin vanhempiin työttömiin ja ansioturvan lisäpäivillä oleviin.

– Väliraportissa esitetty tulos vahvistaa osaltaan SAK:n esittämää huolta. Aktiivimalli on esimerkiksi ikääntyneille työttömille pitkälti leikkaus työttömyysturvaan, sanoo SAK:n työvoimapoliittinen asiantuntija Alli Tiensuu.

Alli Tiensuu

Aktiivimallin työllisyysvaikutuksiin väliraportti ei kykene ottamaan yksiselitteisesti kantaa. Tutkijoiden mukaan aktiivimallin työllisyysvaikutuksia on haastavaa eritellä, koska myönteinen suhdannekehitys on heijastunut työllisyyskehitykseen. Lisäksi pysyvämpiä työllisyysvaikutuksia ei ole voitu arvioida väliraportissa. Tämän tutkiminen edellyttää esimerkiksi eläkevakuutuksen työsuhdetietoja, joita ei ole tutkimusajan puitteissa saatavilla. 

Tutkimuksen toinen osahanke perustuu TE-toimistojen työntekijöille tehtyyn kyselytutkimukseen. Tutkijoiden Päivi Naumasen ja Minna Ylikännön mukaan alustavien tulosten perusteella TE-toimistojen asiantuntijat eivät pidä aktiivimallia kovin tarkoituksenmukaisena keinona edistää työllisyyttä.

TE-toimistojen asiantuntijoiden ja esimiesten mukaan aktiivimalli ei sovi kaikille koska se ei ole kaikkien asiakasryhmien aktivoitumisen kannalta tasapuolinen. 

Naumasen ja Ylikännön mukaan uudistuksella on pyritty lainsäädännön näkökulmasta ”mekaaniseen” tasapuolisuuteen, jossa jokainen työtön työnhakija kohtaa saman aktiiviehdon. 

– Käytännössä malli ei kuitenkaan kohtele työttömiä tasapuolisesti, sillä heillä on erilaiset edellytykset ja mahdollisuudet täyttää aktiiviehto joko yksilöllisistä tai sosiaalisista syistä, tutkijat toteavat.

SAK on vastustanut aktiivimallia koko sen valmistelun ja voimassaolon ajan. 

– Ratkaisumme on uudistaa koko työttömyysturvajärjestelmä ja palvelut ymmärrettäväksi ja kannustavaksi kokonaisuudeksi, Alli Tiensuu sanoo.

Tutkimuksesta julkaistiin väliraportti tänään tiistaina. Kokonaisuudessaan tutkimustyö jatkuu syksylle 2019, jolloin tutkimuksesta on tarkoitus julkaista loppuraportti.

SAK:n kannustava työllistymisturva
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.