Työttömyysturvaan korjauksia huhtikuun alussa – myös Suomeen ja Suomesta muuttavien oikeus sosiaaliturvaan muuttuu

Huhtikuun alussa tulee voimaan useita sosiaaliturvaan liittyviä muutoksia. Osa-aikaista ja keikkatyötä tekevien työttömyysturvan saaminen nopeutuu, aktiivimallin ehtojen täyttämiseen tulee lisää vaihtoehtoja ja Suomeen tai Suomesta muuttavien oikeus sosiaaliturvaan muuttuu.
29.03.2019 11:18
SAK
Kuva: Patrik Lindström / SAK

Sovitellun päivärahan muutos tuo helpotusta pätkätyöntekijöiden toimeentuloon

Huhtikuun alusta lukien pienimuotoinen työ vaikuttaa työttömyysturvaan vasta, kun palkka on maksettu. Muutos koskee osa-aikatyötä, alle kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä sekä sellaisia lomautuksia, joissa lomautus on toteutettu lyhentämällä päivittäistä työaikaa.

Aikaisemmin osa-aikaista tai keikkatyötä tekevien työttömien on pitänyt odottaa palkan maksuun saakka, jotta työttömyyspäivärahan määrä on voitu laskea palkan ansaintajaksolta. Tämä on viivästyttänyt niiden ihmisten työttömyysturvan maksua, jotka saavat palkan ja palkkatiedot vasta viikkoja työn tekemisen jälkeen.

SAK oli mukana valmistelemassa sovitellun työttömyysturvan muutosta ja pitää sitä tervetulleena uudistuksena.

Saana Siekkinen

– Huhtikuun alussa voimaan tuleva maksuperusteinen sovittelu vähentää viiveitä työttömyysturvan saamisessa. Se tuo säännöllisyyttä monien osa-aikatyötä tai keikkaa tekevien tuloihin, SAK:n johtaja Saana Siekkinen sanoo.

Lue lisää soviteltua päivärahaa koskevista muutoksista Työttömyyskassojen yhteisjärjestön TYJ:n sivuilta.

Aktiivimallin ehtojen täyttämismahdollisuudet laajenevat

Ammattiliiton järjestämä työllistymistä tukeva toiminta voi huhtikuusta alkaen kerryttää aktiivimallin mukaista aktiivisuutta. Muita uusia hyväksyttäviä toiminnan järjestäjiä ovat esimerkiksi kunnat, kuntayhtymät, Työttömien Keskusjärjestö ja sen jäsenyhdistykset sekä julkista rahoitusta saavat rekisteröidyt yhdistykset.

Myös työnantajan järjestämä muutosturvakoulutus kerryttää jatkossa osallistujan aktiivisuutta.

Saana Siekkisen mukaan uudistus voi tuoda hieman helpotusta joidenkin työttömien toimeentuloon, mutta ei poista aktiivimallin perustavanlaatuisia ongelmia.

– Varsinkin ikääntyville ja osatyökykyisille työttömille aktiivimalli on edelleen pelkkä työttömyysturvan leikkuri. SAK:n esittämä kannustavan työllistymisturvan malli purkaisi aktiivimallin, lisäisi työttömille suunnattuja palveluja ja lieventäisi laiminlyönnistä seuraavia karensseja.

Lue lisää aktiivimallia koskevista muutoksista TYJ:n sivuilta.

Ulkomaille muuttavan oikeus Suomen sosiaaliturvaan lyhenee

Suomeen muuttavien ja ulkomaille lähtevien oikeudet Suomen sosiaaliturvaan muuttuvat huhtikuun alussa. Muutos vaikuttaa asumiseen perustuviin etuuksiin, joita ovat esimerkiksi sairauspäiväraha ja lääkekorvaukset, lapsilisä, yleinen asumistuki ja Kelan eläkkeet. Muutos ei vaikuta esimerkiksi toimeentulotukeen tai opintotukeen.

Ulkomailla on saanut tähän saakka asua tilapäisesti yhden vuoden ilman, että oikeus Kelan etuuksiin muuttuu. Jatkossa aikaraja lyhenee pääsääntöisesti kuuteen kuukauteen. Poikkeuksena ovat EU- ja Eta-maat, joissa lyhytkin työskentely lopettaa työntekijän oikeuden asumisperusteisiin etuuksiin.

Ulkomailla päätoimisesti opiskeleva säilyttää edelleen oikeutensa opintotukeen opintojensa ajan. Myös ulkomaille lähetetty työntekijä, tutkija tai kehitysyhteistyöntekijä voi edelleen saada Kelan etuuksia joissain kohdemaissa jopa viiden vuoden ajan. He eivät kuitenkaan enää voi hakea oikeuden pidentämistä yli viiteen vuoteen.

Tilapäisen oleskelun aikarajan laskeminen vuodesta kuuteen kuukauteen voi SAK:n mukaan johtaa heikennyksiin joillakin opiskelija- ja työntekijäryhmillä.

Tuuli Glantz

– Esimerkiksi tutkintoon johtamattomia opintoja suorittavat opiskelijat, työharjoittelijat, au pairit, urheilijat tai tanssijat eivät välttämättä täytä työskentelymaan vähimmäisedellytyksiä sosiaaliturvaan kuulumisessa. Heidän oleskelunsa ulkomailla kestää usein myös vähemmän kuin vuoden mutta enemmän kuin kuusi kuukautta, SAK:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Glantz toteaa.

Suomeen tulevilla työntekijöillä on huhtikuusta alkaen oikeus Kelan etuuksiin, jos hänen palkkansa on vähintään 696,60 euroa kuukaudessa. Oikeus ei siis enää riipu työsuhteen kestosta tai viikkotyötuntimäärästä. Palkkatiedot Kela saa tulorekisteristä.

Lisäksi vähintään kuusi kuukautta Suomessa työskennellyt henkilö voi säilyttää oikeuden etuuksiin enintään kolme kuukautta sen jälkeen, kun työskentely päättyy tai vähenee.

Uusi laki muuttaa myös Suomeen tulevien opiskelijoiden asemaa. Opiskelija voi jatkossa saada sairauspäivärahaa ja joitakin asumisperusteisia etuuksia. Edellytyksenä on, että hän muuttaa Suomeen vakituisesti.

Lue lisää Suomesta ja Suomeen muuttavien sosiaaliturvasta Kelan sivuilta.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.