Luottamusmies on monitaituri, jota ilman työelämä olisi epäreilumpaa

Luottamusmies on työpaikalla työntekijän tuki ja turva sekä työnantajan yhteistyökumppani. Jos luottamusmiehiä ei olisi, suomalainen työelämä olisi työntekijöille epäreilumpaa. 
28.09.2021 09:34
SAK
SAK:laisissa ammattiliitoissa toimii yhteensä noin 40 000 luottamusmiestä. Kuva iStock.

Luottamusmiehet ovat monitaitureita, joilla on työpaikalla useita rooleja. He edustavat työntekijöitä neuvottelussa työnantajan kanssa, osallistuvat työpaikan kehittämistyöhön, neuvovat ja auttavat työntekijöitä ongelmatilanteissa ja huolehtivat siitä, että uusille työntekijöille kerrotaan ammattiliittojen toiminnasta ja mahdollisuudesta liittyä jäseneksi.

Luottamusmiehen tehtävänä on puuttua asiaan, jos yksittäistä työntekijää kohdellaan epäreilusti tai työntekijät kokevat, että asiat ovat työpaikalla huonolla tolalla. Toisaalta luottamusmies rakentaa ja ylläpitää omalta osaltaan luottamusta työntekijöiden ja työnantajan välillä.

Se, että työpaikalla on luottamusmies, hyödyttää myös työnantajaa. Luottamusmiehen toiminnassa on kyse yhteistoiminnasta, jossa tavoitteena on edistää virka- ja työehtosopimusten noudattamista ja erimielisyyksien ripeää ja oikeudenmukaista selvittämistä. 

Siksi onkin kummallista, että osa työnantajista tuntuu haluavan eroon luottamusmiehistä. Työntekijöille markkinoidaan ajatusta siitä, että työehdot kannattaa sopia suoraan työnantajan kanssa ilman ”välissä olevaa” luottamusmiestä. 

Tällaisen toiminnan tavoitteena on hajottaa työntekijöiden rivejä, kun jokainen neuvottelisi omat työehtonsa ja ratkoisi erimielisyytensä kaksin pomonsa kanssa. Asenteen taustalla voi olla myös pyrkimys päästä kokonaan eroon työehtosopimuksista, joilla työehdoista sovitaan ja vahvistaa näin työnantajan saneluvaltaa työpaikalla

Ammattiliitto, työehtosopimus ja luottamusmies muodostavat kolmion, josta sinä hyödyt

SAK:laisissa ammattiliitoissa toimii yhteensä noin 40 000 luottamusmiestä. Heitä mahtuisi työpaikoille paljon enemmänkin, sillä valitettavan monelta työpaikalta puuttuu luottamusmies. Usein erityisesti pienillä työpaikoilla tai työpaikoilla, joissa työntekijöiden vaihtuvuus on suurta, ei ole luottamusmiestä. 

Luottamusmiehet edustavat paitsi työntekijöitä myös alan ammattiliittoa ja luottamusmiehen valitsevat ne työntekijät, jotka ovat ammattiliiton jäseniä. Ammattiliitot kouluttavat luottamusmiehiä ja tiukoissa tilanteissa luottamusmies voi kääntyä ammattiliiton puoleen ja pyytää sieltä apua.

Ammattiliitto, työehtosopimus, ja luottamusmies muodostavat kolmion, joka ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla, jos yksi pala puuttuu. Liitot neuvottelevat työehtosopimukset, jotka määrittelevät alan työehdot. Työehtosopimuksissa sovitaan myös monista luottamusmiehen asemaan vaikuttavista asioista, kuten oikeudesta tiedonsaantiin ja koulutukseen sekä esimerkiksi siitä, paljonko tehtävän hoitamiseen saa käyttää aikaa. Jos ei ole työehtosopimusta, näistä asioista on paljon vaikeampi sopia.

Lue lisää sopimisesta työelämässä.

Jos siis haluat, että sinulla on työpaikallasi työpaikan olosuhteet, alan työehtosopimuksen ja muut sinua koskevat sopimukset ja määräykset tunteva edustaja, sinun kannattaa liittyä ammattiliiton jäseneksi ja yhdessä muiden työntekijöiden kanssa valita luottamusmies. 

Muista myös, että työntekijät voivat aina halutessaan valita itseään edustamaan luottamismiehen eikä työnantajalla ole oikeutta estää tätä. 

Lue myös Karoliina Huovilan blogikirjoitus Asiat ovat paremmin työpaikoilla, joilla on luottamusmies.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.