Asiat ovat paremmin työpaikoilla, joilla on luottamusmies 

Blogi 28.09.2021 09:53 Huovila Karoliina
SAK:n työehtoasiantuntija Karoliina Huovila. Kuva: Mika Pakarinen

Luottamusmies on neuvottelija, sopija, sovittelija ja tiedonvälittäjä työntekijöiden ja työnantajan välillä. Usein on niin, että työpaikoilla, joilla on luottamusmies, asiat ovat kaikilla paremmin.

Työntekijät valitsevat keskuudestaan heitä edustavan luottamusmiehen, mutta myös työnantaja voi kannustaa työntekijöitä valitsemaan itselleen edustajan. Työnantaja voi edesauttaa luottamusmiehen valintaa suhtautumalla asiaan myönteisesti ja esimerkiksi huolehtimalla siitä, että luottamusmiehellä on mahdollisuus tehdä työnsä hyvin. Siitä hyötyy myös työnantaja.

Viime aikoina on puhuttu paljon työvoimapulasta. Sitä aiheuttaa muun muassa huonot työolot. Mediasta olemme saaneet lukea useista tapauksista, joissa työntekijöiden työolot ovat olleet karmaisevia. Näillä työpaikoilla on pulaa paitsi luottamuksesta, myös työntekijöitä edustavista luottamushenkilöistä, miehistä ja naisista.

Työntekijöiden suuri vaihtuvuus työpaikalla on usein yhteydessä työntekijöiden huonoon kohteluun tai huonoihin työoloihin. Työpaikoilla, joissa henkilöstön vaihtuvuus on suurta, ei usein myöskään ole luottamusmiestä tai jos on, hän ei pysy tehtävässä pitkään. 

Hyvällä työpaikalla työntekijät pysyvät ja sieltä löytyy luottamusmies ja luottamukseen ja yhteistyöhön perustuva kulttuuri, joka varmistaa, että olosuhteet pysyvät hyvinä tulevaisuudessakin. Muodostuu hyvän kierre, joka hyödyttää niin työntekijöitä kuin työnantajaa.

Työehdot ja mahdollisuus vaikuttaa oman työhön, esimerkiksi työvuorojen sijoitteluun, ovat keskeisiä jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyviä asioita. Jos työolot eivät ole kunnossa, seurauksena on vaikeus saada työntekijöitä. Työvoimapula on monitahoinen ilmiö, mutta valitettavasti joillain työpaikoilla kyse on sellaisten työntekijöiden pulasta, jotka olisivat valmiita tekemään työtä työehdoilla, joita työnantajaa huvittaa tarjota.

Sopimiseen kuuluu elimellisesti se, että työntekijöitä edustaa luottamusmies.

Työehdoista neuvotellaan yhä enemmän työpaikoilla. Siinä missä ammattiliitot neuvottelevat kaikkia alan työntekijöitä koskevista työehdoista, työpaikkatasolla neuvoteltaessa työntekijöitä edustaa luottamusmies. Neuvotteluissa hän on työnantajan yhteistyökumppani. Työpaikkatasolla aidosta sopimisesta voidaan puhua vain, jos sopijaosapuolet ovat neuvotteluissa tasavahvat.

Työehtosopimukset eivät estä paikallista sopimista työpaikoilla. Esteenä on sen sijaan se, että työnantaja haluaa päättää asioista yksipuolisesti ilman neuvottelemista työntekijöiden kanssa.

Suomessa työnantajalla on vahva direktio- eli työnjohto-oikeus, jonka nojalla työnantaja voi yksipuolisesti päättää siitä, miten, milloin ja kenen toimesta työtä tehdään. Tästä poikkeuksena ovat ne asiat, joista pitää lain tai työehtosopimuksen mukaan sopia. Sopimiseen kuuluu elimellisesti se, että työntekijöitä edustaa luottamusmies.

Osa työnantajista haluaa hajauttaa sopimisen työehdoista työpaikoille ja lisätä paikallista sopimista. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että samalla halutaan siivota luottamusmiehet pois työpaikoilta ja heikentää näin työntekijöiden neuvotteluasemaa. Tällöin kyse ei ole sopimisen lisäämisestä, eikä varsinkaan siitä, että työoloja haluttaisiin kehittää työntekijöille houkutteleviksi. 

Lue myös artikkeli Luottamusmies on monitaituri, jota ilman työelämä olisi epäreilumpaa.