Lisäpäivien ikäraja nousee vuodella ja perhe-eläkkeet uudistuvat – ikääntyvien työttömien toimeentulo turvataan

Työttömyysturvan lisäpäivien ikäraja nousee vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä vuodella 61:stä 62:een vuoteen. 
19.06.2019 08:00
SAK
Ikääntyneiden työllisyyden arvioidaan parantuvan, kun lisäpäivien ikärajaa nostetaan. Kuva Marjaana Malkamäki.

Työmarkkinajärjestöt ehdottavat ikärajan nostoa, perhe-eläkkeiden uudistamista ja eräitä muita muutoksia eläkejärjestelmään. Ehdotukset perustuvat vuoden 2017 eläkeuudistuksessa sovittuihin jatkoneuvotteluihin.

Ikääntyneillä, 60 vuotta täyttäneillä työttömillä on ollut oikeus tukitoimiin, joilla voi uusia työttömyysturvaan vaadittavan työssäoloehdon. Tavoitteena on ollut ehkäistä ikääntyneiden tippumista työmarkkinatuelle. Selvitysten mukaan tämä on toiminut, joten ikärajan nostolle on edellytykset. 

Useamman ministeriön yhteisselvityksen mukaan ikääntyneiden työllisyys on parantunut koko 2000-luvun, mutta lisäpäivät ovat voineet johtaa irtisanomisten kohdentumiseen nimenomaan ikääntyneisiin, lisäpäiviin oikeutettuihin työntekijöihin. Ikärajaa noston arvioidaankin lisäävän työllisyyttä.

Lue lisää Sinikka Näätsaaren blogikirjoituksesta.

Perhe-eläkkeissä painopiste lapsiperheisiin

Työmarkkinajärjestöt esittävät, että lapseneläkkeen ikärajaa nostetaan 20:een vuoteen ja leskeneläke ulotetaan koskemaan tietyin edellytyksin myös avopuolisoita. Samassa yhteydessä leskeneläke muuttuisi määräaikaiseksi ja sitä maksettaisiin 10 vuotta tai vähintään siihen saakka, kun nuorin lapsista täyttää 18 vuotta.

Uudistukset ajanmukaistavat perhe-eläkkeitä ja hillitsevät paineita nostaa eläkemaksuja.

Työmarkkinajärjestöt perustelevat ehdotustaan sillä, että perhe-eläkejärjestelmä luotiin aikana, jolloin naisten työssäkäynti oli nykyistä vähäisempää. Yhteiskunta on muuttunut niin, että nuoremmilla ikäluokilla ei ole enää samassa laajuudessa tarvetta leskeneläkkeelle kuin vanhemmilla ikäluokilla.

Lue lisää Sinikka Näätsaaren blogikirjoituksesta.
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.