Verianin kysely: Työttömyysturvan työntekoon motivoivan suojaosan poistolla vain vähäinen kannatus

Suomalaisista 71 prosenttia vastustaa hallituksen päätöstä poistaa 300 euron suojaosa. Sillä ei ole isoa kannatusta edes hallituspuolueiden äänestäjien keskuudessa.
26.02. 14:07
SAK
Kuva SAK.

Palkassa on vuodesta 2014 asti ollut 300 euron suojaosa, jonka voi ansaita ilman vaikutusta työttömyysetuuden määrään. Soviteltu työttömyysetuus auttaa osa-aikatyötä tekevien toimeentulossa silloin, kun kokoaikatyötä ei ole tarjolla. 

Suojaosa on kannustanut työttömiä ottamaan vastaan myös osa-aikaisia ja lyhytkestoisia keikkatöitä. Myös peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea voi saada soviteltuna. 

Verianin tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisista jopa 71 prosenttia vastustaa suojaosan poistamista. Leikkaus on tulossa voimaan 1. huhtikuuta. Sen vaikutus on iso, sillä kaikista ansiopäivärahan saajista noin 40 prosenttia saa etuutta soviteltuna, monilla SAK:laisilla aloilla jopa sitä useampi.

SAK:laisten liittojen jäsenistä leikkausta vastustaa jopa 85 prosenttia. 

Kuva SAK.

SAK:n mielestä sovitellun suojaosan poistaminen ei auta kokoaikatöiden tarjonnan lisääntymiseen, koska työnantajille ei tule velvollisuutta tarjota kokoaikatyötä nykyistä enemmän. Sen sijaan se voi johtaa työttömien haluttomuuteen olla ottamatta vastaan lyhytkestoisia töitä.

Suojaosan poistaminen ei ole suosittua millään mittarilla. Jopa hallituspuolueiden äänestäjissä sillä on selvää vastustusta.

Kuva SAK.

SAK:n Verianilla teettämään kyselyyn vastasi 2 437 henkilöä, jotka edustavat Suomen täysi-ikäistä väestöä pois lukien Ahvenanmaalla asuvat. Kysely toteutettiin 3.–7.2.2024 ja sen tilastollinen virhemarginaali on noin 2,0 prosenttiyksikköä suuntaansa.
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.