Verianin kysely: Yli puolet suomalaisista vastustaa hallituksen suunnittelemaa työttömyysturvan rajua leikkaamista

Enemmistö suomalaisista (56 %) vastustaa hallituksen aikomusta leikata ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa sen tasoa porrastamalla.
29.02. 09:00
SAK
Kuva SAK.

Naisista ansiosidonnaisen työttömyysturvan tason leikkaamista porrastamalla vastustaa 62 prosenttia ja SAK:laisista peräti 77 prosenttia. 

Kuva SAK.

Nykyään ansiopäivärahan suuruus on sama koko sen keston ajan. Jos hallituksen suunnitelmat toteutuvat, päivärahaa leikataan jo noin kahden kuukauden työttömyyden jälkeen 20 prosenttia ja kahdeksan kuukauden jälkeen vielä lähes 5 prosenttia lisää.

Tämä tarkoittaa, että käytännössä hallitus romuttaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan pienituloisilta.

Työttömyys kohdistuu pääosin matalapalkkaisilla aloilla työskenteleviin ja noin puolet ansiopäivärahan saajista on ansainnut ennen työttömyyttä 1500–2500 euroa kuukaudessa. Porrastus leikkaa päivärahaa noin 300–400 euroa kuukaudessa. Leikkausten jälkeen yhä useammalla ansiopäivärahaa saavalla jäisi käteen alle 900 euroa kuukaudessa. Monilla ansiopäiväraha tippuisi peruspäivärahan tasolle 800 euroon.

Erityisesti hallitus rankaisee porrastuksella niitä, joiden työttömyys pitkittyy. He ovat usein henkilöitä, joilla on heikommat mahdollisuudet saada työtä. Esimerkiksi esteenä on terveydentila ja osaamisen puutteet. Heidän työllistymistään ei paranna toimeentulon vaikeuttaminen vaan esimerkiksi koulutus ja kuntoutus. 

Hallituksen esityksen ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisesta on tarkoitus tulla tänään 29. helmikuuta eduskunnan käsittelyyn ja voimaan 2. syyskuuta.

Tutustu SAK:n selvitykseen työttömyyden syistä.  

SAK:n Verianilla teettämään kyselyyn vastasi 2 437 henkilöä, jotka edustavat Suomen täysi-ikäistä väestöä pois lukien Ahvenanmaalla asuvat. Kysely toteutettiin 3.–7.2.2024 ja sen tilastollinen virhemarginaali on noin 2,0 prosenttiyksikköä suuntaansa.
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.