Työttömyysturvan ehtoihin määräaikaisia lievennyksiä – Tavoitteena työttömien ja lomautettujen toimeentulon helpottaminen

Eduskunta hyväksyi torstaina 9.4. työttömyysturvan ehtojen määräaikaiset muutokset. Laki on tullut voimaan takautuvasti 16.3. alkaen.
14.04.2020 12:40 Updated 15.04.2020 08:45
SAK
Kuva: Patrik Lindström / SAK

Työttömyysturvan omavastuupäivät poistuvat ja työssäoloehto lyhenee

Työttömyysturvaan on tehty määräaikaisia muutoksia, jotka helpottavat työttömäksi jääneen toimeentuloa. Muutokset tulevat takautuvasti voimaan 16.3. alkaen ja niiden voimassaolo päättyy 6.7.

Työttömyysturvan alussa olevat 5 omavastuupäivää poistuvat. Työttömyysturvaa maksetaan siis heti ensimmäisestä työttömyys- tai lomautuspäivästä alkaen. Muutos koskee kaikkia työttömyysturvan saajia: ansiopäivärahan, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajia.

Ansiopäivärahan ja peruspäivärahan työssäoloehto lyhenee 26 viikosta 13 viikkoon eli 3 kuukauteen. Yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehto lyhenee vuodesta puoleen vuoteen.

Työssäoloehto täyttyy, jos työtä on ollut vähintään 13 viikkoa edeltäneen 28 kuukauden aikana, työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa ja palkka on ollut alan työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1236 euroa kuukaudessa. Ansiopäivärahan saaminen edellyttää lisäksi, että työntekijä on ollut saman ajan työttömyyskassan jäsen.

Työttömyyspäivärahan enimmäiskesto ei kulu

Ajanjaksolla 16.3.–30.6. lomautetun työntekijän saama perus- tai ansiopäiväraha ei kuluta päivärahan enimmäiskestoa, joka on saajan iästä ja työhistoriasta riippuen 300–500 päivää. Tämä koskee kokonaan lomautettuja sekä lyhennetylle työviikolle tai lyhennetylle työpäivälle lomautettuja. Muilla työttömillä perus- tai ansiopäivärahan enimmäiskesto kuluu normaalisti.

Lisäksi jo aikaisemmin on sovittu, että lomautettu voi erillisen määräaikaisen lain perusteella saada työttömyysturvaa 31.7. saakka, vaikka hänellä lomautuksen aikana olisi yritystoimintaa tai hän opiskelisi. Lomautetun pitää lomautuksen aikana ottaa vastaan työnantajien tarjoamaa työtä.

Yrittäjien ja freelancereiden mahdollisuuksia saada työttömyysturvaa on parannettu 30.6. saakka. Jos heidän päätoiminen työskentelynsä päättyy tai toimeentulonsa heikentyy koronavirusepidemian vuoksi, he voivat hakea Kelalta työmarkkinatukea ilman vaatimusta yritystoiminnan lopettamisesta.

Ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä

Jos joudut työttömäksi tai sinut lomautetaan, muista ilmoittautua työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon eli TE-toimistoon heti tiedon saatuasi ja viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä.

Suomen sekä muiden EU- ja Eta-maiden kansalaiset voivat ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistojen Oma asiointi -palvelussa. Muiden maiden kansalaiset voivat ilmoittautua työnhakijaksi oman TE-toimiston poikkeusohjeiden mukaisesti: ohjeet löytyvät klikkaamalla Suomen karttaa oman alueen kohdalta osoitteessa toimistot.te-palvelut.fi. Aikaisemmin TE-toimiston asiakkaina olleet voivat ilmoittautua myös TE-toimistojen puhelinpalvelun kautta.

Lisätietoja koronavirusepidemian vaikutuksista työhön

SAK:n tietopaketti koronaviruksen vaikutuksista työelämään
suomeksi
ruotsiksi
englanniksi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.