Työ kuormittaa henkisesti erityisesti nuoria – SAK:n Katja Syvärinen: Tilanteeseen on puututtava työpaikoilla ja laajemmin yhteiskunnassa 

SAK:n työolobarometrin mukaan erityisesti 25–29-vuotiaat nuoret kokevat, että työ lisää henkisen pahoinvoinnin kokemusta. Heistä tätä mieltä on lähes puolet (43 %). Kaikista haastatelluista näin kokee 33 prosenttia.
11.10.2022 15:45
SAK
Kuva iStock

– Työolobarometrin luku on huolestuttava ja tähän pitää kiinnittää työpaikoilla ja koko yhteiskunnassa nyt huomiota. Meidän on mietittävä, mitä voimme tehdä tilanteen korjaamiseksi, sanoo SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Katja Syvärinen

Hän puhui tänään SAK:n ja nuorisoalan kattojärjestö Allianssin järjestämässä webinaarissa, jossa aiheena oli Nuoret ja työelämä koronan jälkeen. 

Ikä selittää selvästi kokemusta työn henkisestä kuormittavuudesta. Sukupuolten välillä ei sen sijaan ole juuri eroa. Esimerkiksi palvelualoilla sekä miehet, että naiset kokevat työn yhtä lailla henkisesti kuormittavaksi.

Katja Syvärinen painottaa, että mielenterveys on suomalaisen työelämän ja laajemmin koko yhteiskunnan haaste. 

– Kelan korvaamista sairauspoissaoloista kolmasosa johtuu mielenterveyssyistä. Alle 35-vuotiaista työkyvyttömyyseläkkeen saajista valtaosa on saanut eläkepäätöksen mielenterveyssyistä.

Korona-aika murjoi kaikkia suomalaisia. SAK:n vuonna 2021 tekemän kyselyn mukaan 63 prosenttia vastaajista kertoi voivansa huonommin kuin ennen koronan aiheuttamia muutoksia. Nuoret eivät tässä poikkea muista.

– Kyselyssämme nuoret olivat muita halukkaampia hakeutumaan toiseen ammattiin tai toisenlaisiin työtehtäviin koronan vuoksi. Näin ilmoitti 16 prosenttia alle 30-vuotiaista nuorista. Kaikista vastaajista näin ilmoitti 11 prosenttia.

Katja Syvärinen huomauttaa, että nuoret ovat myös normaaliaikoina keskimääräistä valmiimpia vaihtamaan työtehtäviä ja ammattia.

Korona-aikana monessa asiassa myös onnistuttiin työpaikoilla. SAK:n kyselyn mukaan erityisesti alle 30-vuotiaat työntekijät kokivat, että koronan aiheuttamat muutokset koskivat työpaikalla tasapuolisesti kaikkia henkilöstöryhmiä.

10.–16. lokakuuta vietetään Allianssin nuorisotyön viikkoa, jossa SAK on yhteistyökumppanina. Viikon teemana on nuoret ja nuorisotyö koronan jälkeen.

 Lisätietoja tutkimuksista saat SAK:n tutkimusasiantuntijalta Ari-Matti Näätäseltä.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.