Suositus SAK:n paikallisjärjestöille ja aluetoimikunnille tilaisuuksien ja kokouksien järjestämisestä

Covid-19-viruksen (koronavirus) aiheuttamien tartuntojen ehkäisemiseksi valtioneuvosto on keväällä 2020 päättänyt varautumistoimenpiteistä sekä tehnyt useita suosituksia. Koronatilanne elää koko ajan ja hallitus on valmis ajantasaisesti tekemään lisäpäätöksiä. Siksi uusia ohjeita on odotettavissa nopealla aikataululla. Ensisijaisen tärkeää on seurata viranomaisten tiedotusta ja noudattaa annettuja määräyksiä.
16.03. 13:45 Päivitetty 01.06. 09:50
SAK

Hallitus totesi maanantaina 16.3.2020 maan olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Rajoituksia on kevään mittaan lievennetty ja esimerkiksi julkisista sisätiloista kerhotilat ja järjestöjen kokoontumistilat ovat jälleen käytössä 1.6. alkaen. Samasta päivämäärästä lähtien enintään 50 hengen yleisötilaisuudet on sallittu. Kokoontumisrajoitus ei koske yksityisiä tilaisuuksia, esimerkiksi paikallisjärjestöjen järjestämiä tai muita yksityisiä kokouksia. Hallitus kuitenkin suosittelee, ettei yksityistilaisuuksia järjestettäisi yli 50 hengelle.

Valtioneuvoston suositusten mukaisesti kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan heinäkuun loppuun saakka. Aluehallintovirastot voivat tartuntatautilain perusteella kieltää yleisötilaisuudet korkeintaan kuukaudeksi kerrallaan. Loppukesän ja alkusyksyn tilaisuuksien osalta arviointi tehdään viimeistään kesäkuun alussa.

Vuosikokousten ja muiden kokousten siirtäminen

Paikallisjärjestöjen edustajiston kevätkokoukset on mallisäännöissä määrätty pidettävän helmi- ja maaliskuun aikana. Paikallisjärjestöjä suositetaan pitämään sääntömääräiset kokoukset joko etäyhteyksien välityksellä tai siirtämään niitä eteenpäin.

Eduskunta hyväksyi 24.4. yhdistyslain väliaikaisen muutoksen, joka mahdollistaa muun muassa vuosikokousten siirtämisen pidettäväksi viimeistään 30.9.2020. Muutoksen perusteella voidaan myös sallia etäosallistuminen 30.9.2020 mennessä pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, vaikka tällaista järjestelyä ei ole sallittu säännöissä eikä yhdistys ole hyväksynyt tätä varten laissa tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä. Lisäksi on määräaikaisesti muutettu asiamiehen ja valtuutetun oikeuksia edustaa jäseniä tai valtuutettuja sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen määräaikaa tietyissä tapauksissa.

Tarkemmat tiedot yhdistyslain ja kirjanpitolain väliaikaisista muutoksista löytyvät tämän sivun erillisestä infolaatikosta.

Ei-sääntömääräiset kokoukset ja muut kokoontumiset suositetaan peruttavan ja niiden osalta tilannearvio tehdään kesän jälkeen.

SAK:n keskustoimiston ja alueellisten toimipisteiden työntekijät ovat siirtyneet toistaiseksi etätyöhön 16.3.2020 alkaen. Hallittu palaaminen työpaikoille on aloitettu toukokuussa. Kokoukset ja tilaisuudet tapahtuvat Teamsin välityksellä ja matkustamista on vältettävä.

SAK seuraa ja noudattaa maan hallituksen sekä terveysviranomaisten suosituksia ja ohjeita.

SAK:n nettisivuille on koottu perustietopaketti koronaviruksen vaikutuksista työelämään. Artikkelien lopusta löytyvät linkit viranomaistietoon ja ammattiliittojen ohjeistuksiin.

Päivitetty suositusta 17.3., 29.4. ja 1.6. valtioneuvoston ja eduskunnan uusien päätösten perusteella.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.