Suositus SAK:n paikallisjärjestöille ja aluetoimikunnille tilaisuuksien ja kokouksien järjestämisestä

Covid-19-viruksen (koronavirus) aiheuttamien tartuntojen ehkäisemiseksi valtioneuvosto, eduskunta, Aluehallintovirastot, terveydenhoitopiirit ja kunnat tekevät päätöksiä varautumistoimenpiteistä ja antavat suosituksia. Koronatilanne elää koko ajan ja uusia ohjeita voidaan antaa nopealla aikataululla. Ensisijaisen tärkeää on seurata viranomaisten tiedotusta ja noudattaa annettuja määräyksiä.
16.03.2020 13:45 Päivitetty 25.02. 18:00
SAK

Kunnat ja Aluehallintovirastot (AVIt) tekevät alueellaan päätökset ja antavat suosituksia yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien rajoituksista. Tilannetta on siis seurattava paikallisesti ja noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, joita viranomaiset antavat.

Suosittelemme tarkkaa harkintaa fyysisten kokoontumisten järjestämisen suhteen, vaikka ohjeet ja määräykset ne sallisivat. Mahdollisissa kokoontumisissa on varmistettava riittävät turvavälit, hyvä ilmanvaihto, tehokas käsihygienia sekä kasvomaskien käyttö.

Etäosallistuminen vuosikokouksiin ja muihin kokouksiin 

Paikallisjärjestöjen edustajiston kevätkokoukset on mallisäännöissä määrätty pidettävän helmi- ja maaliskuun aikana ja syyskokoukset syys–marraskuussa. Suosittelemme paikallisjärjestöjä pitämään sääntömääräiset kokoukset terveysturvallisuus edellä ja kokoontumisrajoitukset huomioiden. Kokoukset voidaan järjestää joko kokonaan etäyhteyksien välityksellä tai niin sanottuna hybridimallina, jolloin osa osallistujista on paikan päällä ja osa etänä. Lainsäätäjän näkökulmasta jäsenten tosiasiallinen mahdollisuus osallistua on aina turvattava.

Eduskunta hyväksyi keväällä 2020 yhdistyslain väliaikaisen muutoksen, joka sallii etäosallistumisen  yhdistyksen kokouksessa, vaikka tällaista järjestelyä ei olisi sallittu säännöissä eikä yhdistys olisi hyväksynyt tätä varten laissa tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä. Lisäksi on määräaikaisesti muutettu asiamiehen ja valtuutetun oikeuksia edustaa jäseniä tai valtuutettuja sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen määräaikaa tietyissä tapauksissa.

Eduskunta päätti viime syksynä jatkaa etäosallistumista sekä asiamiehen ja valtuutetun oikeuksia koskevia poikkeuksia kesäkuun loppuun 2021 saakka. Sen sijaan oikeutta (kevät)kokousten siirtämiseen poikkeussäädöksellä ei jatkettu, joten viime vuoden kaltainen menettelytapa ei ole lain mukaan mahdollista.

Tarkemmat tiedot yhdistyslain ja kirjanpitolain väliaikaisista muutoksista löytyvät tämän sivun erillisestä infolaatikosta.

SAK:n keskustoimiston ja alueellisten toimipisteiden työntekijät siirtyivät toistaiseksi etätyöhön 16.3.2020 alkaen. Kokoukset ja tilaisuudet tapahtuvat edelleen valtaosin Teamsin välityksellä ja matkustamista on vähennetty.

SAK seuraa ja noudattaa maan hallituksen sekä terveysviranomaisten suosituksia ja ohjeita.

SAK:n nettisivuille on koottu perustietopaketti koronaviruksen vaikutuksista työelämään. Artikkelien lopusta löytyvät linkit viranomaistietoon ja ammattiliittojen ohjeistuksiin.

Lue myös

Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana (valtioneuvoston päivittyvä listaus)

Päivitetty suositusta 17.3., 29.4., 1.6. ja 17.9.2020 sekä 25.2.2021 valtioneuvoston, eduskunnan ja Aluehallintovirastojen uusien päätösten perusteella.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.