Suositus SAK:n paikallisjärjestöille ja aluetoimikunnille tilaisuuksien ja kokouksien järjestämisestä

Covid-19-viruksen (koronavirus) aiheuttamien tartuntojen ehkäisemiseksi valtioneuvosto on maalis- ja huhtikuussa 2020 päättänyt varautumistoimenpiteistä sekä tehnyt useita suosituksia. Koronatilanne elää koko ajan ja hallitus on valmis ajantasaisesti tekemään lisäpäätöksiä. Siksi uusia ohjeita on odotettavissa nopealla aikataululla. Ensisijaisen tärkeää on seurata viranomaisten tiedotusta ja noudattaa annettuja määräyksiä.
16.03. 13:45 Päivitetty 29.04. 17:40
SAK

Hallitus totesi maanantaina 16.3.2020 maan olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Tästä syystä hallitus päätti rajoittaa julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön.

Lisäksi hallitus päätti sulkea mm kerhotilat ja järjestöjen kokoontumistilat. Hallitus myös varautuu tarvittaessa rajoittamaan ihmisten liikkumista vakavan vaaran vuoksi.

Päätökset ovat tässä vaiheessa voimassa 13.5.2020 asti. Käytännössä päätös tarkoittaa myös kaiken ay-liikkeen kokous- ja järjestötoiminnan pysähtymistä toistaiseksi tai tapahtuvaksi etäyhteyksien välityksellä.

Valtioneuvoston suositusten mukaisesti kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan heinäkuun loppuun saakka. Aluehallintovirastot voivat tartuntatautilain perusteella kieltää yleisötilaisuudet korkeintaan kuukaudeksi kerrallaan. Loppukesän ja alkusyksyn tilaisuuksien osalta arviointi tehdään viimeistään kesäkuun alussa.

Käytännössä tämä tarkoittaa automaattisesti useimpien vappumarssien ja toritapahtumien kieltämistä. Myös pienempien vapputapahtumien peruminen on ehdottoman toivottavaa muun muassa riskiryhmien suojaamiseksi.

Vuosikokousten ja muiden kokousten siirtäminen

Paikallisjärjestöjen edustajiston kevätkokoukset on mallisäännöissä määrätty pidettävän helmi- ja maaliskuun aikana. Paikallisjärjestöjä suositetaan pitämään sääntömääräiset kokoukset joko etäyhteyksien välityksellä tai siirtämään niitä eteenpäin.

Eduskunta hyväksyi 24.4. yhdistyslain väliaikaisen muutoksen, joka mahdollistaa muun muassa vuosikokousten siirtämisen pidettäväksi viimeistään 30.9.2020. Muutoksen perusteella voidaan myös sallia etäosallistuminen 30.9.2020 mennessä pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, vaikka tällaista järjestelyä ei ole sallittu säännöissä eikä yhdistys ole hyväksynyt tätä varten laissa tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä. Lisäksi on määräaikaisesti muutettu asiamiehen ja valtuutetun oikeuksia edustaa jäseniä tai valtuutettuja sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen määräaikaa tietyissä tapauksissa.

Tarkemmat tiedot yhdistyslain ja kirjanpitolain väliaikaisista muutoksista löytyvät tämän sivun erillisestä infolaatikosta.

Ei-sääntömääräiset kokoukset ja muut kokoontumiset suositetaan peruttavan ja niiden osalta tilannearvio tehdään kesän jälkeen.

SAK:n keskustoimiston ja alueellisten toimipisteiden työntekijät ovat siirtyneet toistaiseksi etätyöhön 16.3.2020 alkaen. Kokoukset ja tilaisuudet tapahtuvat Teamsin välityksellä ja kaikkea matkustamista (myös maan sisällä) on vältettävä.

SAK seuraa ja noudattaa maan hallituksen sekä terveysviranomaisten suosituksia ja ohjeita.

SAK:n nettisivuille on koottu perustietopaketti koronaviruksen vaikutuksista työelämään. Artikkelien lopusta löytyvät linkit viranomaistietoon ja ammattiliittojen ohjeistuksiin.

Päivitetty suositusta 17.3. ja 29.4. valtioneuvoston ja eduskunnan uusien päätösten perusteella.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.