Suositus SAK:n paikallisjärjestöille ja aluetoimikunnille tilaisuuksien ja kokouksien järjestämisestä

Covid-19-viruksen (koronavirus) aiheuttamien tartuntojen ehkäisemiseksi valtioneuvosto, eduskunta ja Aluehallintovirastot ovat keväästä 2020 lähtien tehneet päätöksiä varautumistoimenpiteistä sekä antaneet useita suosituksia. Koronatilanne elää koko ajan ja uusia ohjeita voidaan antaa nopealla aikataululla. Ensisijaisen tärkeää on seurata viranomaisten tiedotusta ja noudattaa annettuja määräyksiä.
16.03.2020 13:45 Päivitetty 17.09.2020 15:10
SAK

Aluehallintovirastot (AVIt) tekevät alueellaan päätökset yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien rajoituksista enintään kuukaudeksi kerrallaan. Syyskuussa AVIt antoivat luvan yli 50 hengen yleisötapahtumien järjestämiseen sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa, jos tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden.

Rajoitukset eivät koske yksityisiä tilaisuuksia, esimerkiksi paikallisjärjestöjen järjestämiä tai muita yksityisiä kokouksia. Suosittelemme kuitenkin edelleen tarkkaa harkintaa fyysisten kokoontumisten järjestämisen suhteen. Mahdollisissa kokoontumisissa on tarpeen varmistaa riittävät turvavälit, hyvä ilmanvaihto, tehokas käsihygienia sekä tarvittaessa myös kasvomaskien käyttö.

Etäosallistuminen vuosikokouksiin ja muihin kokouksiin 

Paikallisjärjestöjen edustajiston kevätkokoukset on mallisäännöissä määrätty pidettävän helmi- ja maaliskuun aikana ja syyskokoukset syys–marraskuussa. Suosittelemme paikallisjärjestöjä pitämään sääntömääräiset kokoukset joko etäyhteyksien välityksellä tai huolehtimaan kokouksissa hyvästä hygieniasta ja riittävistä turvaväleistä.

Eduskunta hyväksyi 24.4. yhdistyslain väliaikaisen muutoksen, joka mahdollistaa muun muassa vuosikokousten siirtämisen pidettäväksi viimeistään 30.9.2020. Muutoksen perusteella voidaan myös sallia etäosallistuminen yhdistyksen kokouksessa, vaikka tällaista järjestelyä ei ole sallittu säännöissä eikä yhdistys ole hyväksynyt tätä varten laissa tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä. Lisäksi on määräaikaisesti muutettu asiamiehen ja valtuutetun oikeuksia edustaa jäseniä tai valtuutettuja sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen määräaikaa tietyissä tapauksissa.

Eduskunta päätti 15.9. jatkaa etäosallistumista sekä asiamiehen ja valtuutetun oikeuksia koskevia poikkeuksia 30.6.2021 saakka. Vuosikokousten siirtämistä koskevaa poikkeusta ei sen sijaan ole jatkettu ja se päättyy 30.9.2020.

Tarkemmat tiedot yhdistyslain ja kirjanpitolain väliaikaisista muutoksista löytyvät tämän sivun erillisestä infolaatikosta.

SAK:n keskustoimiston ja alueellisten toimipisteiden työntekijät siirtyivät toistaiseksi etätyöhön 16.3.2020 alkaen. Hallittu palaaminen työpaikoille on aloitettu toukokuussa. Kokoukset ja tilaisuudet tapahtuvat edelleen suurelta osin Teamsin välityksellä ja matkustamista on vähennetty.

SAK seuraa ja noudattaa maan hallituksen sekä terveysviranomaisten suosituksia ja ohjeita.

SAK:n nettisivuille on koottu perustietopaketti koronaviruksen vaikutuksista työelämään. Artikkelien lopusta löytyvät linkit viranomaistietoon ja ammattiliittojen ohjeistuksiin.

Päivitetty suositusta 17.3., 29.4., 1.6. ja 17.9. valtioneuvoston, eduskunnan ja Aluehallintovirastojen uusien päätösten perusteella.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.