SAK:n uusi strategia painottaa laaja-alaista vaikuttamista ja asiantuntijuuden merkitystä

SAK:n uusi strategia täsmentää keskusjärjestön roolia ja uudistaa sen toimintatapoja vastamaan työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia.
04.06. 15:50
SAK
SAK:n edustajisto hyväksyi tänään SAK:n uuden strategian, joka ulottuu vuoteen 2028. Edustajisto on koolla Helsingissä.

SAK:n uusi strategiakausi ulottuu vuonna 2027 pidettävien eduskuntavaalien yli vuoteen 2028. Käytännössä valtaosa kaudesta eletään Orpon-Purran vahvasti oikeistolaisen hallituksen heiluttaessa tahtipuikkoa. 

Hallituksen toimien lisäksi SAK:n ja koko ay-liikkeen toimintamahdollisuuksiin vaikuttaa myös pidemmän aikavälin kehitystrendit. Suoremmin vaikuttavat työantajien jo pitkään jatkunut neuvotteluhaluttomuus ja neuvottelujärjestelmän muutos liittotasolta yhä enemmän työpaikoille.  

Työn teon tavat ja työn tekijät ovat myös muuttuneet. Yksilöllisyys korostuu, mielipiteet ja arvot polarisoituvat eivätkä nuoremmat ikäpolvet välttämättä koe työtä yhtä keskeiseksi osaksi omaa elämäänsä ja identiteettiään kuin vanhemmat sukupolvet. 

SAK:n keinovalikoimassa on jatkossakin neuvotteleminen niin työnantajien kuin kolmikantaisesti yhdessä työnantajien ja kulloisenkin hallituksen kanssa. Neuvottelemisen varaan ei kuitenkaan lasketa yhtä paljon kuin ennen.

Aiempaa tärkeämpään rooliin strategiassa nostetaan vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon Suomessa ja Euroopan unionissa. Myös asiantuntijuuden ja viestinnän rooli korostuu.

– EU:n lainsäädännöstä ja kansainvälisistä sopimuksista on tullut ja tulee jatkossa merkittävämpi osa SAK:n edunvalvontaa, kun Suomessa tehtävät päätökset näyttävät yhä useammin heikentävän työntekijöiden oikeuksia, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo. 

Jarkko Eloranta.

Hän painottaa, että SAK:n perustehtävä säilyy, vaikka keinot, jolla sitä toteutetaan muuttuvat.

– Tavoitteenamme on tehdä työelämästä työntekijöille oikeudenmukaista ja vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen tavalla, joka edistää tasa-arvoa, kaikista huolehtimista ja ylipäänsä hyvinvointivaltion turvaamista. 

Strategiassa huomioidaan myös digitalisaation ja ilmastonmuutoksen työntekijöille aiheuttamat haasteet. Muutos kohti ekologisesti kestävää taloutta on toteutettava oikeudenmukaisesti. 

Jarkko Eloranta muistuttaa, että SAK:lainen ammattiyhdistysliike on vahva osa kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa. SAK on pitkän historiansa aikana ollut mukana rakentamassa yhteiskuntarauhaa, vakautta, vaurautta ja hyvinvointia kaikille Suomessa asuville. Näiden asioiden puolesta järjestö haluaa toimia myös jatkossa.

SAK:n edustajisto hyväksyi uuden strategian tänään kokouksessaan. Tutustu strategiaan tarkemmin.

Lue lisää SAK:n edustajiston kokouksesta.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.