Jaana Ylitalosta SAK:n työmarkkinapäällikkö

Jaana Ylitalo aloittaa tänään SAK:ssa työmarkkinapäällikkönä. Hän siirtyy tehtävään määräajaksi Palvelualojen ammattiliitosta PAMista.
03.06. 09:00
SAK
Jaana Ylitalo. Kuva Emilia Anundi.

Jaana Ylitalon tehtävät SAK:ssa liittyvät sopimuspolitiikkaan ja työehtosopimuskierroksen koordinoimiseen. Uusista työehtosopimuksista neuvotellaan pääosalla SAK:n aloista ensi syksystä alkaen ja vuonna 2025. Ylitalo työskentelee SAK:ssa työehdot-osastolla määräaikaisesti vuoden 2025 loppuun.

Jaana Ylitalo muistuttaa, että työnantajapuoli on jo pitkään tiivistänyt koordinaatiota yksityisen sektorin  työehtosopimusneuvotteluissa. Käytännössä se on näkynyt niin, että työnantajat ovat pyrkineet yksipuolisesti sanelemaan kaikille aloille yhteen muottiin sovitetuista ratkaisuista.

– Tällaisessa kehityskulussa on tärkeää, että myös työntekijäpuoli entisestään tiivistää keskinäistä koordinaatiota, se on kaikkien osapuolten etu.

Yhä tiiviimmän yhteispelin tarvetta on lisännyt myös nykyisen hallituksen toiminta, kun se puuttuu vahvasti perinteisesti työmarkkinajärjestöille kuuluviin asioihin ja kuuntelee vain työnantajien toiveita.

– Meidän on vastattava osaltamme muuttuneeseen tilanteeseen. On hyvä, että SAK:lainen ammattiyhdistysliike kirkastaa entisestään yhteistä näkemystä siitä, miten neuvottelukierroksella toimimme. Kierrosta lähestytään niin liittokohtaisesti kuin yhteisesti.

Viime vuosina ilmapiiri suomalaisessa yhteiskunnassa on muuttunut. Mielipiteet polarisoituvat ja kantaa otetaan aiempaa kärjekkäämmin. Tämä heijastuu myös työehtosopimusneuvotteluihin, Jaana Ylitalo toteaa.

– Ilmapiriin kiristyminen ja työmarkkinoiden politisoituminen vaatii myös sitä, että liitot tekevät entistäkin tiiviimmin yhteistyötä keskenään.

Jaana Ylitalo siirtyy SAK:hon PAMin edunvalvontajohtajan tehtävästä. Ylitalolla on takana pitkä ura SAK:laisessa ay-liikkeessä.

– Aloitin vuonna 1997 silloisessa Liikealan ammattiliitossa. Vuodesta 2007 lähtien olen toiminut työehtosopimusten neuvottelijana ja neuvotellut tähän saakka työehtosopimuksia kaikille PAMin aloille.

Ylitalon tehtäviin on kuulunut myös neuvottelutoiminnan johtaminen ja koordinaatio.

– Menneeseen ajanjaksoon on kuulunut hyvin erilaisia neuvottelukierroksia, työnantajien paljolti muuttunutta suhtautumista neuvottelutoimintaan ja monissa liitoissa neuvottelijoiden sukupolvenvaihdos. Viimeisimpänä vastasin Woltin lähettien sopimusneuvotteluista. Muutos työmarkkinoilla on siis hyvin monen asian summa.

Ylitalo sanoo, että ammattiyhdistystoiminta jaksaa kiehtoa edelleen hyvin paljon, sillä koko ajan saa oppia uutta ja eteen tulee uusia ja haasteellisia asioita, joihin pitää hakea ratkaisuja, yhdessä.

– Minulle tärkeää on myös se, että saan työskennellä yhdessä ihmisten kanssa, jotka haluavat parantaa työntekijöiden asemaa ja voin kokea olevani osa tätä joukkuetta. Ammattiyhdistystoiminta on arvojeni mukaista. Sellainen antaa paljon, Jaana Ylitalo sanoo.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.