SAK:n Rami Lindström: Hallituksen esittämä paikallisen sopimisen laajentaminen vaarantaa suomalaisen työmarkkinajärjestelmän

SAK kritisoi tänään jättämässään lausunnossa paikallisen sopimisen laajentamista koskevaa hallituksen esitysluonnosta laajasti. Esitys mahdollistaa työehtojen vähimmäistason alittamisen yrityskohtaisesti ja paikallisesti.
12.04. 15:51
SAK
SAK:n työmarkkinapäällikkö Rami Lindström. Kuva: Jaakko Lukumaa.

Hallituksen esitysluonnos paikallisen sopimisen laajentamisesta antaa yrityksille mahdollisuuden poiketa työlainsäädännön vähimmäistasosta yrityskohtaisilla työehtosopimuksilla sekä työnantajaliittoihin järjestäytymättömissä yrityksissä. SAK:n työmarkkinapäällikön Rami Lindströmin mukaan se vähentää työnantajien kannusteita liittyä työnantajaliittoon.

– Jos työnantajien järjestäytymisaste heikkenee ja samalla yhä useammilla aloilla siirrytään valtakunnallisista työehtosopimuksista kohti yrityskohtaista ja paikallista sopimista, on yleissitoviin työehtosopimuksiin perustuva suomalainen työmarkkinajärjestelmä vaarassa.

Työlainsäädäntö perustuu heikomman osapuolen suojaan. Yleissitovilla työehtosopimuksilla määritetään työehtojen vähimmäistaso Suomessa.

– Nyt hallitus ja työnantajat haluavat, että vähimmäistaso pystytään eri tavoin alittamaan yrityskohtaisesti ja paikallisesti. Seurauksena voi olla, että sadat tuhannet suomalaiset työntekijät jäävät ilman vähimmäispalkkaa tai vähimmäistyöehtoja. Tätä huolta hallituksessa ei ole otettu tosissaan, Rami Lindström sanoo.

– Paikallisen sopimisen laajentaminen järjestäytymättömiin yrityksiin edesauttaa myös ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä, koska hallituksen esitysluonnos ei sisällä todellisia mahdollisuuksia valvoa tehtyjä sopimuksia. Valvonta jää työsuojeluviranomaisen vastuulle, vaikka viranomainen on jo tällä hetkellä aliresursoitu.

Hallituksen esitysluonnoksessa luottamusmiehen asema järjestäytymättömissä yrityksissä säädetään heikoksi.

– Luottamusmies edustaisi jatkossa vain niitä työntekijöitä, jotka ovat voineet osallistua hänen valintaansa. Kun samaan aikaan lakiin säädetään mahdollisuus ohittaa työehtosopimuksen määräys sopijaosapuolesta, luottamusmiehen asema työpaikoilla heikkenee olennaisesti, Lindström toteaa.

Lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta paikallisen sopimisen laajentamisesta päättyy tänään perjantaina 12.4. Esityksellä toteutetaan hallitusohjelman kirjauksia paikallisen sopimisen laajentamisesta järjestäytymättömiin työnantajiin, luottamusmiehen ohittamisesta sekä mahdollisuudesta poiketa työlainsäädännön vähimmäistasosta myös yrityskohtaisilla sopimuksilla.

SAK on antanut esityksestä lausuntonsa, jossa se kritisoi sen sisältöjä laajasti. Hallituksen esitysluonnos on valmisteltu niin sanotussa kolmikantaisessa työryhmässä, johon ovat osallistuneet työmarkkinaosapuolet sekä Suomen yrittäjät. Työntekijäpuolen huolia paikallisen sopimisen holtittomasta laajentamisesta ei kuitenkaan ole otettu tosissaan.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle ennen juhannusta ja se on tulossa voimaan vuoden 2025 alussa. SAK pyrkii varmistamaan, että esitykseen päätyneet valuviat korjataan ja luottamusmiehen asema tunnustetaan sekä järjestäytyneissä että järjestäytymättömissä yrityksissä.

Tutustu SAK:n lausuntoon.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.