Torstaiksi suunnitellut poliittiset lakot toteutetaan

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja sen jäsenliitot vetäytyivät tänään keskiviikkona työmarkkinamallikeskusteluista. Torstaiksi suunnitellut poliittiset työtaistelutoimet toteutetaan ilmoitetun mukaisesti.
13.12.2023 14:02
SAK
SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Katja Syvärinen, puheenjohtaja Jarkko Eloranta ja PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen SAK:n edustajiston mielenilmauksessa 24. marraskuuta 2023. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva / SAK.

SAK ilmoitti viime viikolla, että työmarkkinamallikeskustelujen jatkaminen tai neuvotteluihin eteneminen on mahdotonta, ellei Orpon-Purran hallitus osoita mitään vastaantuloa työrauhaa ja paikallista sopimista koskevissa lainsäädäntöhankkeissa. 

– Työmarkkinamalliin olennaisesti liittyvistä elementeistä, kuten työrauhasääntelystä ja paikallisen sopimisen lainsäädännöstä, olisi välttämätöntä neuvotella ja sopia samassa yhteydessä. Toivoimme, että Orpon-Purran hallitus antaa selkeän viestin myös työntekijäpuolen tarpeiden huomioimisesta. Sellaista viestiä ei tullut, vaan hallitus jatkaa yksipuolisesti firmojen etujen ajamista, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta purkaa pettymystään.

Elorannan mukaan SAK on valmis jatkamaan työmarkkinamallikeskusteluja ja -neuvotteluja, jos hallitus mahdollistaa osapuolille aidon ja tasapuolisen neuvotteluasetelman ratkoa työmarkkinakysymyksiä.

Hallitus unohtanut työntekijät

– Hallitus ei ole tullut lainkaan vastaan. Tässä tilanteessa on mahdotonta sopia työmarkkinamallista. Samaan aikaan hallitus heikentää muuta työlainsäädäntöä siten, että työehtosopimusten merkitys heikkenee ja tasapuolinen neuvottelumahdollisuus osapuolten väliltä rapautuu, Jarkko Eloranta sanoo.

Elorannan mukaan työehtosopimusten kattavuus ja sitovuus heikkenevät hallituksen lainsäädäntöhankkeiden vuoksi. Tällöin on mahdotonta edistää SAK:n keskeisiä tavoitteita työmarkkinamallille, kuten samapalkkaisuutta, matalapalkkojen nostamista ja heikkojen työehtojen korjaamista.

– Työmarkkinamallin tavoite koordinoidusta palkanmuodostuksesta ei toteudu, mikäli yritysten järjestäytymisen kannusteet katoavat. Silloin työehtosopimusten yleissitovuus heikkenisi ja paikallisella sopimisella voitaisiin ohittaa työehtosopimukset. Työelämän kurjistuminen alkaisi, sillä työehdoissa ja palkoissa nähtäisiin kilpajuoksu kohti pohjaa, Eloranta toteaa.

SAK vastustaa Orpon-Purran hallituksen tarpeettomia työelämäheikennyksiä ja epäoikeudenmukaisia sekä suhdannetilanteeseen sopimattomia sosiaaliturvan leikkauksia. Ammattiyhdistysliikkeen mielestä hallitusohjelman työelämäkirjaukset ovat epätasapainossa eivätkä huomioi työntekijäpuolen tarpeita.

– Ankarat ja epäoikeudenmukaiset työttömyysturvaleikkaukset romuttavat ansioturvan. Ne sysäävät ihmisen toimeentulotuelle ja entistä kauemmas työmarkkinoista. Hallitus tekisi viisaasti, jos se keskeyttäisi valmistelussa olevien työttömyysturvaleikkausten valmistelun.

Lista SAK:n ja sen jäsenliittojen torstaina 14.12. järjestämistä poliittisista työtaistelutoimista 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.