SAK:n hallitus: UPM:n luovuttava työehtoheikennyksistä – Ukrainan tilanne vaatii huomioita Suomen huoltovarmuuteen

SAK:n hallitus kehottaa metsäyhtiö UPM:ää aitoihin ja todellisiin työehtoneuvotteluihin Paperiliiton ja Sähköliiton kanssa. Lakko on kestänyt yli 9 viikkoa.
07.03.2022 13:35
SAK
Lakkovahteja UPM:n Kymin tehtaan edustalla Kouvolassa. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva.

Lakkolaiset ovat sitoutuneet työtaisteluun vahvasti. SAK ja sen jäsenliitot varmistavat kaikissa tapauksissa, että Paperiliitolla ja Sähköliitolla on mahdollisuus jatkaa työtaistelua niin pitkään, kuin tarve vaatii.

Euroopan paperipula on entisestään pahentunut Venäjän julman ja kansainvälistä oikeutta rikkovan hyökkäyksen vuoksi. Nyt jos koskaan UPM:n on aika sopia säällisistä työehdoista työntekijöidensä kanssa. SAK vaatii yhtiötä luopumaan kohtuuttomista työehtoheikennysvaatimuksistaan sekä unohtamaan työnantajan määräysvallan perusteettoman kasvattamisen.

SAK:n hallitus seuraa huolestuneena kiinteistöpalvelualan ja kunta-alan neuvotteluja. Matalapalkka-alojen suotuisa työehtojen kehittyminen on välttämätöntä työntekijöiden ostovoiman ja toimeentulon varmistamiseksi elinkustannusten noustessa laajasti. Myös työvoimapulaa torjutaan oikeudenmukaisilla palkoilla, järkevillä työehdoilla sekä hyvillä työolosuhteilla ja johtamisella.

Työehtojen tiukalla työnantajakoordinaatiolla ei saa estää toimivien työehtoratkaisujen syntymistä ja toimialojen ongelmien ratkaisemista. Liittokierroksella on voitava ratkaista toimialakohtaisia kysymyksiä avoimesti.

Yhteenveto SAK:laisten ammattiliittojen työehtoneuvotteluista

Ukrainaa ja ukrainalaisia on tuettava voimallisesti nyt ja jatkossa

SAK:n hallitus tuomitsee jyrkästi Venäjän aggression ja hyökkäyksen Ukrainaan. Keskusjärjestö ja jäsenliitot ovat osoittaneet varoja humanitaarisen kriisin helpottamiseksi. Ukrainaa ja ukrainalaisia on tuettava voimallisesti nyt ja jatkossa. Kriisi uhkaa venyä ja silloin avulle on tarvetta pitkään.

Sotaa pakenevia ukrainalaisia tulee varmasti myös Suomeen. Heidät on toivotettava tervetulleiksi. Työpaikoilla on huolehdittava, ettei ketään syrjitä syntyperän perusteella eikä rasismia ilmene. Tämä tarkoittaa sekä täällä jo työskenteleviä että tänne tulevia ihmisiä.

EU:ssa on aktivoitu tilapäisen suojelun direktiivi, jonka mukaan ukrainalaiset tulijat saavat automaattisesti vuoden oleskeluluvan ja oikeuden myös työntekoon. Tässä yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota ja kohdistettava seikkaperäistä neuvontaa tulijoille, jotta he eivät joudu työmarkkinarikollisuuden, kuten alipalkkauksen kohteiksi.

SAK jäsenliittoineen on vahvasti Venäjän talouspakotteiden takana. Pakotteet ja Venäjän vastapakotteet vaikuttavat eri tavalla eri Euroopan maihin ja yrityksiin. Vaikka Venäjän merkitys Suomen ulkomaankaupassa on vähentynyt, on se edelleen merkittävä kauppakumppani.

Suomessa ja EU:ssa on alkanut keskustelu pakotteiden ja vastapakotteiden aiheuttamisen taloudellisten tappioiden lieventämisestä. Tällöin EU:ssa on huolehdittava Suomen sekä suomalaisten yritysten ja työntekijöiden eduista. Taloudellisten vaikutusten taakka on jaettava oikeudenmukaisesti niin Suomessa kuin EU:ssakin.

Venäjän hyökkäyssota on osoittanut yhteiskunnan yhtenäisyyden, toimivuuden ja huoltovarmuuden merkityksen. Huoltovarmuudella on hintansa niin yrityksille kuin yhteiskunnallekin, mutta se pitää olla valmis maksamaan. Halvin vaihtoehto ei aina ole paras vaihtoehto. Suomen huoltovarmuus on varmistettava ja sitä on vahvistettava keskeisillä toimialoilla, kuten merenkulussa, logistiikassa, energia- ja elintarvikehuollossa sekä julkisen sektorin toiminnoissa.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.