SAK uudesta työaikalaista: Positiivista työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen

SAK pitää hyvänä, että uudistuksessa työaikalakiin lisätään säädökset työaikapankista, joka lisää mahdollisuuksia sovittaa yhteen työtä ja vapaa-aikaa. 
27.09.2018 14:19
SAK
Uusi laki parantaa työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia työaikoihin. Kuva iStock.

Uuden lain mukaan työaikapankista sovitaan yhdessä työntekijöiden, ensisijaisesti luottamusmiehen, kanssa. Uudella työaikalain mukaisella työaikapankilla ei ole vaikutusta työehtosopimuksiin eikä sitä käytetä, jos työpaikalla on käytössä työehtosopimuksen mukainen työaikapankki. 

– Toivottavasti yhä useammilla työpaikoilla innostutaan miettimään sitä, miten juuri meidän työpaikalla voidaan paremmin huomioida työntekijämyönteiset joustot, sanoo johtaja Annika Rönni-Sällinen

Työaikapankkiin voidaan siirtää muun muassa ylitöitä ja säästää ja yhdistellä niitä toisiinsa. Työntekijällä on oikeus pitää säästöjä vapaana vähintään kaksi viikkoa kalenterivuoden aikana. Jos vapaan pitämisestä ei sovita mitään ja jos työnantajan päättämä vapaan ajankohta ei sovi työntekijälle, työntekijällä on oikeus saada vapaa rahana.

SAK on pahoillaan siitä, että lakia ei loppuun asti valmisteltu kolmikantaisesti. 

– Kolmikantainen työryhmä päätyi yli vuosi sitten erimieliseen esitykseen. Tämä johtui suurelta osin työryhmälle annetusta liian kireästä aikataulusta. 

Laki viimeisteltiin ministeriössä eikä esitykseen viime vaiheessa tehtyjä muutoksia ole käyty läpi työmarkkinajärjestöjen kanssa. Annika Rönni-Sällisen mukaan menettelytapa lisää näkemyseroja ja tulkinnanvaraisuutta lain sisällöstä ja on omiaan aiheuttamaan epävarmuutta lain soveltamisessa.

Hallitus antoi lakiesityksen työaikalaista tänään torstaina eduskunnalle. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.