SAK kannustaa kokeilemaan nelipäivästä työviikkoa

Isossa-Britanniassa päättyi juuri laaja työaikakokeilu, jossa saatiin positiivisia tuloksi lyhyemmän työajan vaikutuksista. SAK toivoo, että myös Suomessa uskalletaan kokeilla uusia tapoja kehittää työelämää.
22.02.2023 11:36
SAK
Kuva: Folio (Gorilla).

– Tulokset olivat myönteisiä, mutta eivät yllättäviä. Lyhyempää työaikaa on tutkittu ja kokeiltu eri puolilla maailmaa. Tulokset ovat olleet samansuuntaisia kaikkialla: tuottavuus ja työtuntien määrä eivät kulje käsi kädessä, kertoo SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila.

Antila uskoo, että Suomessa myös yrityksillä on kiinnostusta lyhyempään työaikaan.

SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila.

– Britanniassa kokeiluun osallistuneet työntekijät saivat samaa palkkaa kuin ennen, mutta työaika oli lyhyempi. Lopputulos oli, että suurimmalla osalla työpaikoista työntekijät saivat saman aikaiseksi neljässä työpäivässä kuin viidessä. Lisäksi koettu terveys koheni ja henkilöstön vaihtuvuus väheni.

Antila ehdottaa, että myös Suomessa toteutettaisiin seuraavalla hallituskaudella laajamittainen 80 prosentin työajan kokeilu. Hän muistuttaa, että se ei olisi Suomessa ensimmäinen laatuaan. Lyhyempää työaikaa, niin sanottua 6+6 työaikamallia, selvitettiin esimerkiksi 1996–1999 Suomen valtion ja EU:n rahoittamana yhteisprojektina.

– Tulokset olivat myönteisiä myös Suomessa. Kokeilusta on kuitenkin pian 25 vuotta. Työelämä on muuttunut. Työssä jaksaminen on entistäkin tärkeämpää, sillä työurien piteneminen ei muuten onnistu. Esimerkiksi parhaassa työiässä olevien mielenterveysongelmat ovat vuosien saatossa lisääntyneet huolestuttavasti. Olisi erittäin kannatettavaa kokeilla työajan lyhentämistä uudelleen.

Antilan huomauttaa, että Suomen viimekertaisesta ja tuoreemmista kansainvälisistä kokeiluista voi ottaa oppia ja saada näin hyvin luotettavia ja käyttökelpoisia tuloksia.

– Kokeilu voisi kestää seuraavan hallituskauden. Kokeilun päätyttyä voidaan tehdä tutkittuun tietoon perustuvaa työaikapolitiikkaa, mikä huomioi ihmisten hyvinvoinnin ja työurien pidentymistarpeen. Kokeilu voitaisiin toteuttaa valtion ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyönä.

Antilan mukaan kokeiluun osallistuvia yrityksiä voitaisiin tukea eri tavoin. On tärkeää saada riittävän suuri joukko eri ikäisiä ja eri aloilla työskenteleviä työntekijöitä mukaan, jotta kokeilun tulokset ovat luotettavat.

Kokeilun lisäksi SAK on ehdottanut jo aikaisemmin kaikille 60 vuotta täyttäneille kokoaikatyötä tekeville työntekijöille mahdollisuutta lyhentää määräaikaisesti työaikaansa. Siinä työntekijällä olisi mahdollisuus siirtyä kokoaikatyöstä 80 prosentin työajalle määräajaksi (1–12 kuukautta). Tulonmenetystä kompensoitaisiin Työllisyysrahaston kautta rahoitetulla osa-aikarahalla. Voit lukea lisää ehdotuksestä tästä.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.