Perhevapaiden uudistaminen edennyt loppusuoralle

Perhevapaiden uudistaminen on edennyt loppusuoralle. Uudistus on istuvan hallituksen keskeisiä hankkeita ja sen pitäisi tulla voimaan elokuussa 2022. SAK on mukana valmistelemassa uudistusta hallituksen laatiman mallin pohjalta.
26.01.2021 07:30
SAK
SAK:n tavoitteena on, että isät käyttäisivät vanhempainvapaita nykyistä enemmän. Kuva Creative Commons.

Valmistelu on edennyt hyvin ja uudistusehdotuksen on tarkoitus lähteä helmikuun loppupuolella lausuntokierrokselle ja hallituksen esityksen syksyllä eduskunnan käsiteltäväksi, kertoo SAK:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Glantz

Sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Glantz.

Hän on yhdessä lakimies Anu-Tuija Lehdon kanssa edustanut SAK:ta uudistuksen työryhmissä. Uudistus edellyttää muutoksia sairausvakuutuslakiin, työsopimuslakiin ja varhaiskasvatuslainsäädäntöön.

Hallitus tavoittelee uudistuksella vanhempien välisen tasa-arvon lisäämistä, erilaisten perheiden parempaa huomioimista ja sen turvaamista, että lapsilla on yhdenvertaiset vapaat perhemuodosta riippumatta. Valmistelun pohjana olevassa hallituksen mallissa kotihoidontuki säilyy nykyisellään. 

SAK julkaisi oman ehdotuksensa perhevapaiden uudistamiseksi jo vuonna 2016. 

SAK:n tavoitteena on nykyistä joustavampi perhevapaajärjestelmä

  1. joka helpottaisi työn ja perhe-elämän yhteensovittamista
  2. huomioisi paremmin erilaiset perheet
  3. kannustaisi isiä käyttämään vanhempainvapaita. 

 

Tarpeesta uudistaa perhevapaat on laaja yksimielisyys, mutta tästä huolimatta uudistaminen on osoittautunut vaikeaksi. Sitä yritettiin jo edellisellä hallituskaudella, mutta valmista ei tullut. Nyt näyttää paremmalta ja Tuuli Glantz on toiveikas sen suhteen, että tällä kertaa päästään myös maaliin. 

– Perhevapaat pitää uudistaa, jotta työn ja perheen yhteensovittaminen olisi helpompaa. Uudistusta tarvitaan myös siksi, että perhevapaat jakautuisivat nykyistä tasaisemmin molempien vanhempien kesken.

Perhevapaiden tasaisempi jakautuminen edistäisi naisten työmarkkina-asemaa ja parantaisi heidän palkka- ja eläkekertymäänsä. Isien pidemmät perhevapaat vahvistavat isän ja lapsen välistä suhdetta ja voi vahvistaa myös vanhempien keskinäistä suhdetta, Glantz huomauttaa.

– Nykyinen perhevapaajärjestelmä ohjaa äitejä pitämään valtaosan ansiosidonnaisista vapaista sen sijaan, että se mahdollistaisi perheille erilaisten elämäntilanteiden huomioimisen. 

Jos kiinnostuit aiheesta, lue Tuuli Glantzin blogikirjoitukset ja kuuntele Podcast

Blogi: Joustavat perhevapaat hyödyntävät työntekijöiden lisäksi myös työnantajia

Blogi: Isien perhevapaiden käytön lisääminen on haastavaa mutta välttämätöntä

Podcast: Työ ja perhe-elämän yhdistäminen – miten se tehdään?
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.