Joustavat perhevapaat hyödyttävät työntekijöiden lisäksi myös työnantajia

Blogi 15.03.2019 09:30 Glantz Tuuli
SAK:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Glantz

Suomen perhevapaita haukutaan pohjoismaiden jäykimmiksi – osin syystä. Järjestelmä ohjaa käyttämään vapaat pidempinä jaksoina eikä helpota työn ja perheen yhteensovittamista. 

Kuluneella hallituskaudella moni taho on julkaissut oman perhevapaamallinsa, ja on selvää, että seuraavan hallituksen on tartuttava toimeen ja uudistettava perhevapaat. Oli malli mikä tahansa, perhevapaauudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena pitää olla joustavuuden lisääminen. Myös perheet toivovat tätä.

Esittelen tässä blogikirjoituksessa SAK:n keskeisiä perhevapaatavoitteita. 

Millaisia ovat joustavat perhevapaat?

Perhevapaiden pitää joustaa ja taipua perheiden sekä tarvittaessa myös työpaikan tilanteiden mukaan. Joustavat perhevapaat hyödyttävät sekä työntekijöitä että työnantajia.

Perhevapaita voidaan joustavoittaa monella eri tavalla – tässä neljä keinoa.

1. Vanhempien on voitava käyttää vapaita osa-aikaisesti, lyhyemmissä jaksoissa tai vaikka yksittäisinä päivinä

Nykyinen osittainen vanhempainvapaa antaa vanhemmille mahdollisuuden pitää vapaata osa-aikaisesti. Tätä mahdollisuutta on kuitenkin käytetty vähän, koska osittaisen vanhempainvapaan käyttö edellyttää, että molemmat vanhemmat lyhentävät työaikaansa samanaikaisesti. 

Me ehdotamme, että vapaita voisi pitää osa-aikaisesti, lyhyemmissä jaksoissa tai vaikkapa yksittäisinä päivinä. Näin perhe pystyisi paikkaamaan esimerkiksi kesäkuukausina kiinni olevan päiväkodin ja oman kesäloman välistä aikaa. Myös työskentely vapaan ohessa onnistuisi helpommin. Jotta joustavuus toimii käytännössä, varhaiskasvatukseen tarvitaan lisää panostuksia. 

2. Vapaat on voitava pitää missä järjestyksessä tahansa 

Nykyinen perhevapaajärjestelmä ohjaa tarkoin vapaiden järjestyksen. Ansiosidonnainen vanhempainvapaa seuraa automaattisesti äitiysvapaata. Tämän jälkeen on isyys- tai hoitovapaan vuoro. Isälle ei jää ansiosidonnaisia vapaita käytettäväksi, jos äiti on kotona vähintään yhdeksän kuukautta. Vanhempainvapaan jälkeen isän vaihtoehtona on jäädä muutaman kuukauden mittaiselle isyysvapaalle ja hoitovapaalle. Jos isän palkka on äidin palkkaa suurempi, isän jääminen kotihoidon tuelle voi olla perheelle taloudellisesti vaikeaa.

Meidän mielestämme lainsäädännöllä ei pidä lukita vapaiden järjestystä. Perheen on saatava itse päättää, missä järjestyksessä vapaat on hyvä pitää. 

3. Työnteosta ei saa rangaista

Nykyään perhevapaajärjestelmä rankaisee, jos työskentelee perhevapaan aikana. Työntekopäivältä maksetaan ansiosidonnaisen päivärahan sijasta minimipäivärahaa sekä palkkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että työskentelevä vanhempi menettää työskentelypäivältä ansiosidonnaisen osuuden sekä varsinaisen perhevapaapäivän lapsen kanssa. Monella alalla käytännöksi on tullut, että perhevapaalla töitä on voinut tehdä vain sunnuntaina, jolloin päivärahaa ei makseta lainkaan eikä palkan saaminen estä päivärahan maksamista. Tämä ei kannusta työntekijää pitämään ammattitaitoaan yllä tai hankkimaan lisätienestiä perhevapaalla. Käytäntö ei myöskään kannusta työnantajia tarjoamaan työtä perhevapaalla oleville työntekijöille.

Me esitämme, että työntekijä voisi siirtää työskentelypäivältä maksamatta jääneen päivärahapäivän myöhemmin käytettäväksi. Näin vanhempi voisi käyttää perhevapaapäivän juuri siihen tarkoitukseen, johon se on luotu eli lapsen kanssa olemiseen.

4. Mahdollisuus siirtää vapaa toiselle vanhemmalle tai vaikka isovanhemmalle

Julkisuudessa on esitelty perhevapaamalleja, joissa molemmille vanhemmille on omat kiintiöt eikä vapaita voi siirtää toiselle vanhemmalle. On kuitenkin tilanteita, joissa syystä tai toisesta toinen vanhemmista ei voi käyttää vapaitaan ollenkaan tai edes osittain. Ansiosidonnaisten vapaiden tiukka kiintiöiminen aiheuttaa perheissä pahimmillaan toimeentulo-ongelmia.

SAK ehdottaa, että vapaat jaetaan lähtökohtaisesti tasan molempien vanhempien kesken, mutta tarvittaessa osan vapaista voi siirtää toiselle vanhemmalle. Lisäksi muun muassa yksinhuoltajaperheitä helpottaisi, jos vapaita voisi tarvittaessa siirtää esimerkiksi isovanhemman käytettäväksi.

Katso lisää SAK:n perhevapaamallista ja lue blogini siitä, miten lisätä isien perhevapaiden käytöä.