Osaaminen ja työllisyys kärkenä – Näin SAK evästää seuraavaa eduskuntaa

SAK toivoo seuraavalta eduskunnalta ja hallitukselta tekoja, jotka nopeuttavat ihmisten työllistymistä, edistävät sukupuolten tasa-arvoa työelämässä ja vahvistavat työn tekijöiden osaamista.
14.08.2018 16:34
SAK
Kuva: Jan Strandström / Kuvatoimisto Gorilla

Sujuvasti työstä työhön

Työntekijöiden siirtymistä työstä työhön voidaan nopeuttaa riittävän muutosturvan, sujuvien työvoimapalveluiden ja kannustavan työttömyysturvan avulla. SAK ehdottaa työnantajan maksaman muutosturvan pidentämistä yhdestä kahteen kuukauteen ja muutosturvan kriteereiden laajentamista, jotta entistä useampi irtisanottu pääsee sen piiriin.

Seuraavan eduskunnan on uudistettava työttömyysturva osana laajempaa sosiaaliturvan uudistamista. SAK on tarjonnut vaihtoehdoksi omaa kannustavan työllistymisen malliaan.

Sosiaaliturvassa SAK säilyttäisi ansio- ja syyperusteisuuden.

Oppivelvollisuutta pidennettävä

Koulutus on avainasemassa nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Siksi seuraavan eduskunnan pitää päättää oppivelvollisuuden pidentämisestä 18 vuoteen.

Ammatillisen koulutuksen riittävästä rahoituksesta on huolehdittava ja oppisopimuskoulutusta on lisättävä työssäoppimista ja opiskelua yhdistävän 2+1-mallin mukaisesti.

Perustaidot kuntoon ja tukea alanvaihtoon

Sadat tuhannet suomalaiset kärsivät heikoista perustaidoista. SAK:n ehdottama perustaitotakuu auttaisi näitä ihmisiä pärjäämään nopeasti muuttuvassa ja digitaitoja edellyttävässä työelämässä.

Perustaitotakuun ohella tarvitaan matalan kynnyksen opiskelumahdollisuuksia työntekijöille, jotka haluavat täydentää osaamistaan työn ohella. SAK:n ehdottamat avoimet ammattiopistot toimisivat tällaisena väylänä.

Tutustu tarkemmin SAK:n koulutuksen kehittämisehdotuksiin.

Perhevapaat uudistettava vihdoin

SAK esitteli jo muutama vuosi sitten oman mallinsa perhevapaiden uudistamiseksi ja sysäsi avauksellaan käyntiin keskustelun perhevapaiden uudistamisesta. Seuraavan eduskunnan on vihdoin vietävä uudistus läpi.

Uudistuksessa perhevapaita on joustavoitettava ja samalla ansiosidonnaista päivärahakautta sekä isälle korvamerkittyä vapaata on pidennettävä.

Sukupuolten tasa-arvoa työelämässä edistää palkkatietojen avoimuus työpaikoilla. Eduskunnan onkin säädettävä tätä koskeva laki.

Tutkimuksen ja innovaatioiden avulla kestävää kasvua

Tutkimukseen-, kehittämiseen- ja innovaatioihin (TKI) on käytettävä nykyistä enemmän julkista ja yksityistä rahaa, jotta Suomi ei juutu hitaan kasvun uralle. Innovatiiviset ja elinvoimaiset yritykset yhdistettynä osaavaan työvoimaan ovat paras kasvun tae. TKI-investoinnit onkin nostettava heti kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta, josta yksi prosentti on julkisia investointeja.

Tutustu SAK:n vaalikauden 2019–2023 tavoitteisiin tarkemmin.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.