Dieđut bargoeallima vuoigatvuođaid birra sámegillii

SAK lea viiddidan Bargoeallima njuolggadusat -oahpistangihparáiddus golmmain ođđa gielain. Ođđa gielat leat davvisámegiella, anárašgiella ja nuortalašgiella, ja dat almmustahttojit sápmelaččaid álbmotbeaivvi oktavuođas 6. guovvamánu.
06.02. 08:56
SAK
Fotonen / iStock

Tiedote suomeksi

Bargoeallimii laktásit olu iešguđetlágan lágat, njuolggadusat ja doaibmanvuogit. Bargoeallima njuolggadusat lea erenoamážit nuoraide oaivvilduvvon oahpistangihpa sin bargoeallima vuosttas lávkkiide. Dat heive oahpahusa doarjjan sihke giehtagirjin bargoeallimii sirdašuvvi olbmuide.

Oahpistangihpagis mannat čađa, mat dieđuid bargosoahpamušas galget gávdnot sihke gokko ja mo meroštallet bargoáiggi, bálkká ja lasiid. Oahpistangihpagis gávdno maiddái diehtu das, mo galgá doaibmat, juos buohccá dahje cealká iežas eret / celkojuvvo eret.

SAK lea bargoeallima áššedovdi. Dat oassálastá viidát bargoeallima ja bargoláhkaásaheami ovdánahttimii ustitlabbon bargiide. Dása lassin ámmátlihtut dahkket bargoeaktosoahpamušaid, mat meroštallet dárkilappot bargosajiin čuovvun láhkái oktasaš njuolggadusaid ja mo čoavdit ruossalašvuođadiliid.

Katja Syvärinen

– Mii bargat dan ovdii, vai nuoraid vuosttas vásáhusat bargoeallimis livčče positiivvalaččat. Iežas vuoigatvuođaid ja geatnegasvuođaid dovdan lea dehálaš bargoeallindáidu, mii veahkeha bargoeallima čađa, SAK stivrra várreságadoalli Katja Syvärinen muittuha.

Sámegielaid maŋŋá Bargoeallima njuolggadusat leat fidnemis 26 gillii. Sámegielat sisdoallu lasihuvvo www.työelämänpelisäännöt.fi-siiddu giellafállui. Viidát oppalašvuohta lea fidnemis suomagillii, ruoŧagillii, eŋgelasgillii, ruoššagillii ja ukrainagillii. Ovdamearkka dihte oahpaheaddjit ja oahppobagadallit sáhttet diŋgot mávssu haga prentejuvvon oahpistangihppagiid. Oahppolágádusat sihke iešguđetlágan nuorra ja riikii fárren olbmuid barggusteaset bálvaleaddji organisašuvnnat ávkkástallet fierbmebálvalusa maiddái oahpahusmateriálan ja rávvema diehtogáldun.

Čuolbmadiliin bargit sáhttet váldit oktavuođa bargosaji luohttámušolbmui dahje iežaset ámmátlihttui. SAK bargogaskavuođarávven fállá erenoamážit nuorra ja riikii fárren olbmuide rávvagiid suomagillii ja eŋgelasgillii telefovnnain 0800 414 004  ja šleađgapoasttain tyosuhdeneuvonta@sak.fi. Bálvalus lea rabas vuossárggaid diibmu 14–17 sihke maŋŋebárggaid ja gaskavahkuid diibmu 9–11 ja 12–15.

Työelämänpelisäännöt.fi
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa vuâkkõõzz
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.