Aktiivimalli on kilpailukykysopimuksen vastainen

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ihmettelee hallituksen yksipuolista ilmoitusta työttömyysturvan niin sanotun aktiivimallin edistämisestä.
06.10.2016 09:46
SAK

– Hallitus on nyt viemässä mallia eteenpäin työllisyystyöryhmän raportin pohjalta, vaikka ryhmä ei saavuttanut siitä yhteistä näkemystä, Eloranta toteaa.

Raportin mukainen aktiivimalli olisi SAK:n mukaan vastoin kilpailukykysopimusta. Sopimuksen hyväksymisen yhteydessä hallitus ilmoitti pidättäytyvänsä työttömyysturvan lisäleikkauksista.

– Aktiivimalli leikkaisi hyvin monen yksittäisen henkilön työttömyyspäivärahaa. Työllisyystilanteesta ja tarjolla olevien palvelujen niukkuudesta johtuen työttömän mahdollisuudet aktivoitumiseen ovat erittäin vähäiset, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta perustelee.

SAK:n esitykset jatkovalmisteluun

SAK esitti työllisyystyöryhmässä useita toimia työttömyysturvan toimivuuden ja työllistymisen parantamiseksi. Keinoihin sisältyvät muun muassa karenssijärjestelmän yksinkertaistaminen, työttömien omaehtoisen opiskelun helpottaminen ja työvoimahallinnon resurssien lisääminen.

Puheenjohtaja Jarkko Eloranta on tyytyväinen hallituksen eilen ilmoittamaan valmiuteen jatkaa näiden työllistymistä edistävien keinojen valmistelua yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

– On tärkeää, että valmisteluun otetaan mukaan myös SAK:n pitkään esillä pitämä nollatuntisopimusten pelisääntöjen tarkistaminen. Esimerkiksi nykylain mukainen 90 päivän karenssin määrääminen irtisanoutuneelle nollatuntilaiselle on täysin kohtuuton.

Suomen suurimman palkansaajajärjestön puheenjohtaja korostaa, että SAK tulee jatkovalmistelussa pidättäytymään työttömyysturvaa leikkaavista toimista.

– Edellytämme myös, että uudistukset valmistellaan kokonaisuutena eikä esimerkiksi aktiivimallia saateta voimaan ennen kuin kokonaisuus on tiedossa, Jarkko Eloranta sanoo.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.