Ammattiliiton neuvottelema työehtosopimus on työntekijälle korvaamaton turva ja se tuo etuja, joita lainsäädännössä ei ole. Juuri siksi liiton jäsenyys on nyt tärkeämpää kuin koskaan.

Työnantajajärjestö Metsäteollisuus ry ilmoitti lokakuun alussa lopettavansa työehtosopimusten solmimisen ja siirtävänsä työehdoista neuvottelemisen yrityksiin. Työnantajaliiton ilmoitus ei muuta puu- ja paperialan eikä muillakaan työpaikoilla nyt mitään, sillä nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa pääsääntöisesti ensi vuoden loppuun tai vuoden 2022 alkupuolelle.

10 kysymystä ja vastausta ajankohtaisesta tilanteesta

Mitä tapahtuu palkoille ja muille työehdoille, jos valtakunnallisia työehtosopimuksia ei enää tehdä?

Ammattiliitot neuvottelevat jatkossakin työehtosopimuksesta. Mitä useampi työntekijä on liiton jäsen, sitä parempi on neuvottelutulos. Työehdot voivat kuitenkin eriytyä eli osassa saman alan yrityksiä on muita paremmat työehdot.

Liittojen neuvottelemissa työehtosopimuksissa on sovittu monia sellaisia etuja, joita ei ole säädetty laissa. Niitä ovat muun muassa lomarahat, lakia olennaisesti parempi sairausajan palkka, äitiys- ja isyysvapaan palkat sekä esimerkiksi vuorotyöstä maksettavat lisät.

Kuka sopii jatkossa puu- ja paperialan työehdot?

Työehdoista neuvotellaan nykyisen työehtosopimuksen päättymisen jälkeen yrityksissä paikallisesti. Paperiliitto, Teollisuusliitto ja Sähköliitto ovat ilmoittaneet jatkavansa työntekijöiden edustajana neuvotteluissa.

Lopetetaanko työehtosopimusten solmiminen nyt muillakin aloilla?

Yksikään toinen työnantajaliitto ei ole ilmoittanut harkitsevansa samaa, ja osa työnantajista on sanonut, että Metsäteollisuus ry:n ratkaisu ei sovi omalle alalle. Emme kuitenkaan tiedä, mitä tulee tapahtumaan pidemmällä aikavälillä.

Voidaanko työehtosopimus purkaa heti, jos työnantaja näin päättää?

Se ei ole mahdollista. Työehtosopimukset neuvotellaan määräajaksi eikä niitä voi irtisanoa ennen sitä.

Miten käy työehtosopimusten yleissitovuuden?

Jos alalle ei solmita valtakunnallista työehtosopimusta, ei alalla myöskään ole yleissitovuutta. Tämä on huono asia työntekijöille ja yrittäjille. Ilman valtakunnallisia työehtosopimuksia ja yleissitovuutta alan työehdot voivat eriytyä saman alan yrityksissä. Tämä lisää työntekijöiden eriarvoisuutta ja mahdollistaa palkkojen polkemisen.

Kuka päättää minimipalkoista, jos ei ole valtakunnallisia työehtosopimuksia?

Suomessa ei ole minimipalkkalainsäädäntöä, vaan alimmista palkoista sovitaan alakohtaisissa työehtosopimusneuvotteluissa. Tämän käytännön me haluamme säilyttää. Jos alimmista palkoista päätettäisiin lainsäädännössä, palkkataso määräytyisi poliittisten päättäjien mielihalujen mukaisesti eikä siinä huomioitaisi kunkin alan erityispiirteitä.

Vaikuttaako työehtosopimus luottamusmiehen asemaan?

Se, että työpaikalla on luottamusmies, tuo työntekijälle turvaa ja tasapainottaa neuvotteluasetelmaa. Luottamusmiehet puolustavat työntekijöitä, neuvottelevat heidän puolestaan ja esimerkiksi ratkovat monia riitatilanteita. Työehtosopimuksissa sovitaan monista luottamusmiehen asemaan vaikuttavista asioista, kuten oikeudesta tiedonsaantiin ja koulutukseen sekä esimerkiksi siitä, paljonko tehtävän hoitamiseen saa käyttää aikaa. Jos ei ole työehtosopimusta, näistä asioista on vaikeampi sopia.

Jos ei ole työehtosopimusta, voiko lakkoon mennä koska tahansa?

Jos valtakunnallista työehtosopimusta ei solmita, myös työrauha ja sen kääntöpuolena lakot siirtyvät paikalliselle tasolle. Silloin on todennäköistä, että yritys- ja työpaikkakohtaiset lakot lisääntyvät.

Kannattaako minun maksaa liiton jäsenmaksua, jos työehdoista neuvotteleminen siirtyy työpaikoille?

Juuri nyt ammattiliiton jäsenyys on entistäkin tärkeämpi asia. Työnantajan asema on työntekijää vahvempi ja ilman liiton tukea työntekijät ovat entistä heikommassa asemassa.

Liittojen neuvottelemissa työehtosopimuksissa on sovittu monia sellaisia etuja, joista ei ole säädetty laissa. Näistä eduista kannattaa pitää kiinni ja ne saadaan turvattua parhaiten, kun mahdollisimman moni työntekijä on ammattiliiton jäsen. Vaikka työnantajaliitot luopuisivat sopimusten teosta, SAK:n ammattiliitot tulevat edelleen neuvottelemaan työehdoista jäsenistönsä työnantajien kanssa.

Kuka hyötyy, jos valtakunnallisista työehtosopimuksista luovutaan?

Metsäteollisuus ry ei ole harkinnut loppuun asti päätöksensä seurauksia. Jos työelämän ja laajemminkin yhteiskunnan kehittämisessä luovutaan neuvottelemisesta ja sopimisesta, joudumme tilanteeseen, jossa erimielisyydet työelämässä lisääntyvät. Työehtojen eriytyminen ja heikkeneminen avaavat markkinat halpatyölle. Sellaisessa tilanteessa voittajia olisivat halvan työvoiman kauppiaat, eivät yritykset yleisesti.

Päivitetty 9.10. klo 9.10: Jos ei ole työehtosopimusta, onko luottamusmiehiäkään on muutettu muotoon vaikuttaako työehtosopimus luottamusmiehen asemaan.