Paikallinen sopiminen SAK:laisilla työpaikoilla 2020

SAK:n luottamushenkilöpaneeli syyskuu 2020

SAK:n luottamushenkilöpaneelin mukaan yli puolet (53 %) paikallisia sopimuksia laatineiden työpaikkojen luottamushenkilöistä kertoo työnantajien haluttomuuden vaikeuttaneen sopimista. Vain kolmannes (34 %) luottamushenkilöistä kokee työntekijöiden olevan sopimistilanteessa tasavertaisessa asemassa työnantajan kanssa.

SAK toteutti paikallista sopimista koskevan luottamushenkilöpaneelin syyskuussa 2020. Kyselyyn vastasi yhteensä 840 SAK:laisilla aloilla toimivaa luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua.