Miten teknologiateollisuuden päätökset vaikuttavat työehtoihin?

Harmittomalta vaikuttava uudelleenorganisointuminen on tosiasiassa iso uhka sopimiselle ja työntekijöiden eduille ja palkkatasolle.
31.03.2021 13:31
SAK
Kuva: Patrik Lindström

Teknologiateollisuus ry ilmoitti lopettavansa vuosikymmeniä jatkuneen alakohtaisen työehtosopimustoiminnan. Yhdeksi syyksi tähän se ilmoitti pettymyksensä paikallisen sopimisen etenemiseen.

SAK:n työehdot-osaston johtaja Heli Puura

– Erikoista tässä on, että juuri teknologiateollisuuden työehtosopimus sisältää poikkeuksellisen paljon paikallisesti sovittavia asioita. Alan työpaikoilla paikallisia sopimuksia on tehty paljon ja vuosikymmenten ajan, SAK:n työehdot-osaston johtaja Heli Puura kummeksuu.

Samalla Teknologiateollisuus ilmoitti perustavansa uuden erillisen yhdistyksen – Teknologiateollisuuden työnantajat –, johon ne jäsenyritykset, jotka haluavat alakohtaista työehtosopimustoimintaa edelleen tehdä, voivat liittyä. Jos käy niin, että uuden yhdistyksen jäsenyrityksillä on selvästi alle puolet toimialan työntekijöistä palkkalistoillaan, työehtosopimusta ei voida lain mukaisesti vahvistaa yleissitovaksi.

– Tähän mennessä yleissitovuus on varmistanut, että kaikissa alan työpaikoissa noudatetaan samoja minimityöehtoja. Jos ei ole yleissitovuutta, työehtojen minimin määrää työlainsäädäntö. Työehtosopimus on monessa kohdassa työntekijälle parempi kuin työlainsäädäntö, Puura huomauttaa.

Tällä hetkellä ei tapahdu vielä mitään. Uuteen työantajayhdistykseen on aikaa hakeutua elokuuhun asti, ja Teknologiateollisuuden työntekijöitä koskeva yleissitova työehtosopimus on voimassa marraskuun loppuun. Sopimusta ei voi yksipuolisesti irtisanoa aiemmin.

– Sen jälkeen epävarmuus työntekijöiden työehdoista kasvaa. Syntyykö teknologiateollisuuteen alakohtaista yleissitovaa työehtosopimusta vai ei?

Miksi työntekijöiden pitäisi olla huolissaan?

Työehtosopimus luo reilut pelisäännöt. Työsuhteessa työnantaja vastaa työnjohdosta ja työnantajalla on työehtojen tulkintaetuoikeus. Työnantajalla on myös tiedollinen ylivoima yrityksen toiminnasta ja taloustilanteesta. Tämän vastapainona yleissitova työehtosopimus turvaa alan työntekijöille vähimmäispalkat ja -työehdot.

– On myös tärkeää huomata, että työehtosopimus on minimi. Paremmin saa sopia, Puura toteaa.

Solmimalla alakohtaisen työehtosopimuksen työnantajajärjestö turvaa jäsenyrityksilleen työrauhan ja vakaat olot kehittää toimintaansa. Työehtoneuvottelujen hajottaminen yritystasolle tulee haastamaan paitsi työntekijät myös työnantajat. On aiheellista kysyä, onko tämä työelämän laadun tai yritysten menestyksen näkökulmasta perusteltua.

Heli Puura epäilee, että jos työehtosopimusten yleissitovuus katoa teknologiateollisuudesta, niin muutkin toimialat voivat seurata perässä.

– Jos yleissitova työehtosopimus poistuu, alalla voidaan hakea kilpailuetua heikentämällä palkkoja ja työehtoja alle työehtosopimuksen tason. Se kun ei ole enää laitonta.

On todennäköistä, että tulevaisuudessa on yrityksiä, joissa ei solmita yrityskohtaista työehtosopimusta. Jos alan työehtojen yleissitovuus poistuu, on vaarana, että osalla työntekijöistä työehdot heikkenevät.

– Työnantaja voi myös rekrytoida sellaisia työntekijöitä, jotka ovat valmiita työskentelemään heikommilla työehdoilla eli toisin sanoen kilpailuttaa työntekijöitä toisiaan vastaan, Heli Puura sanoo.

Mikäli ilmiö ajan myötä laajenee, työvoimakustannuksia polkevat yritykset valtaavat markkinoita ja vastuullinen työnantajapolitiikka käy vaikeaksi myös reiluille yrittäjille.

Kuka neuvottelee puolestasi?

Mikäli yritystä ei sido alakohtainen työehtosopimus, mitä tapahtuu luottamusmiehen toimintaoikeuksille?

– Työehtosopimuksen neuvottelujärjestys luo puitteet reiluille toimintatavoille paikallisessa sopimisessa ja työehtoja koskevien riitojen selvittämisessä. Jos luottamusmiehen työehtosopimukseen perustuvat toimintaoikeudet kaventuvat, se vaikeuttaa luottamusmiesten mahdollisuuksia hoitaa jäsenten asioita, Puura toteaa.

Ammattiliiton tuki ei kuitenkaan poistu näyttämöltä, vaan liiton osaaminen on jäsenten käytössä.

– Viimeistään nyt kannattaa liittyä oman alansa liittoon. Neuvotteluvoima on kiinni jäsenten määrästä. Jäsenyys on myös ainoa tapa, millä työntekijä voi varmistaa, että hän saa kaikissa neuvottelutilanteissa ammattitaitoista tukea ja selkänojaa työehtojensa puolustamiseen ja parantamiseen.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.