Suomen hallitus viittasi kintaalla ILO:n väliintulolle

Blogi 22.04. 13:59 Ilveskivi Paula
Kasvokuva Paula Ilveskivestä

Orpon-Purran hallitus on osoittanut täydellistä piittaamattomuutta Suomea koskevista kansainvälisistä sitoumuksista ja niiden valvontakäytännöstä. Hallituksen välinpitämättömyys kohdistuu nyt jopa YK:n alaiseen Kansainväliseen työjärjestöön ILO:on. Työjärjestön interventiosta piittaamatta hallituspuolueiden enemmistö runnoi eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa työntekijöiden perus- ja ihmisoikeutena turvattua lakko-oikeutta koskevan lakipaketin valmiiksi eduskunnan täysistunnolle hyväksyttäväksi.

Hallituspuolueiden enemmistö hyväksyi jo aikaisemmin perustuslakivaliokunnan asiaa koskevan lausunnon, jossa sivuutettiin täysin valiokunnassa asiantuntijoina kuultujen perustuslaki- ja ihmisoikeusasiantuntijoiden kriittiset huomautukset. Ennennäkemätön menettely ilmentää perustuslakivaliokunnan selvää politisoitumista ja murentaa valiokunnan merkitystä lakien perustuslainmukaisuuden ja ihmisoikeussopimusten noudattamisen valvonnassa.

Asiantuntijoiden näkemysten sivuuttaminen ei ollut ensimmäinen kerta Orpon-Purran hallituskaudella, vaan perustuslakivaliokunta osoitti vastaavaa piittaamattomuutta jo hallituksen sosiaaliturvaleikkausten käsittelyssä. Perustuslakivaliokunnan politisoituminen on johtamassa siihen, että Suomessa on perusteltu tarve avata keskustelu valtiosääntötuomioistuimen tarpeellisuudesta.

Työ- ja elinkeinoministeriölle osoitettu ILO:n suora väliintulo (interventio) perustuu Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestön ITUC:n ILO:n pääjohtajalle osoittamaan pyyntöön. Pyynnön perusteena olivat Suomen hallituksen ajamat työrauhalainsäädännön muutokset. On selvää, että ITUC ei lähetä interventiopyyntöä ILO:n pääjohtajalle ilman syytä eikä ILO reagoi perusteettomiin pyyntöihin.

Konsensusperiaatteelle rakentuvasta päätöksenteosta ei Suomessa ole jäljellä kuin savuavat rauniot.

Hallituksen piittaamattomuutta ilmentää, että työministeri Arto Satonen näyttää jättäneen ILO:n intervention huomiotta, koska työrauhalain eduskuntakäsittelyä jatkettiin ja jopa kiirehdittiin. Julkisuuteen hallitus on antanut lain valmistelusta ja eduskuntakäsittelystä varsin toisenlaisen kuvan kuin miten sen ovat nähneet valmistelussa ja eduskuntakäsittelyssä mukana olleet työntekijöitä tai oppositiopuolueita edustavat jäsenet. Hallitus ja hallituspuolueet näyttävätkin työnantajapuolen kannustamana jyräävän työntekijät ja oppositiopuolueet. Konsensusperiaatteelle rakentuvasta päätöksenteosta ei Suomessa ole jäljellä kuin savuavat rauniot.

Orpon-Purran hallituksen ja työministeri Satosen asenne ILO:n interventiota kohtaan ei voi perustua muuhun kuin täydelliseen ylimielisyyteen tai ymmärtämättömyyteen. ILO:n interventiossa on kysymys sen yleisestä velvollisuudesta avustaa jäsenvaltioita sopimusvelvoitteidensa noudattamisessa. Tämän kaltaista ILO:n väliintuloa on käytetty muun muassa merkittävissä lainsäädännön muutoksia koskevissa tilanteissa

Intervention jatkotoimiin voivat kuulua ILO:n ja asianomaisen maan viranomaisten väliset keskustelut sekä ILO:n asiantuntijoiden vierailut maahan. Lisäksi ILO voi auttaa hallitusta arvioimaan lainsäädäntöluonnoksen suhdetta kansainvälisiin työnormeihin ja niiden valvontakäytäntöön sekä antaa neuvoja vertailevista soveltamiskäytännöistä.

Nyt Orpon-Purran hallitus hilaa Suomea niiden maiden joukkoon, jotka joutuvat kansainvälisesti vastaamaan ihmisoikeusloukkauksistaan. Tämä tuskin lisää Suomen mainetta houkuttelevana maana hallituksen kaipaamille ulkomaalaisille investoinneille ja työvoimalle.

Työrauhaa koskeva lakiesitys tullee pikaisesti eduskunnan täysistunnon käsittelyyn. Toivotaan, että kansanedustajilta löytyy viisautta ja uskallusta arvioida asia uudelleen ja hylätä lakiehdotus työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnössä olevan 1. vastalauseen mukaisesti.