Hallitukset julistivat ilmastokokouksessa tukea työntekijöiden oikeuksille – tosin vain kehityshankkeissa

Blogi 09.11.2021 11:54 Björkbacka Pia
SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka

Usea hallitus antoi viime viikolla tukensa Glasgow´n ilmastokonferenssin julistukselle, jossa luvataan tukea työntekijöitä siirtymässä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa.   

Ilmastonmuutos vaikuttaa erityisen paljon köyhyydessä eläviin ja voi pahentaa taloudellista, sukupuolten välistä ja muuta sosiaalista epätasa-arvoa. Siirtyminen päästöttömään talouteen vaikuttaa eniten työntekijöihin sellaisilla aloilla ja alueilla, jotka ovat riippuvaisia hiili-intensiivisestä teollisuudesta ja tuotannosta. Osana vihreää kasvua hallitukset lupaavat toimia ihmisarvoisen työn ja työntekijöiden taloudellisen turvan varmistamiseksi. 

Glasgow´n ilmastokonferenssissa luvatut kuusi toimenpidekokonaisuutta toteutetaan kansainvälisissä kehitys- ja kehittyvien maiden rahoitus- ja teknisen avun ohjelmissa. Niiden kautta tuetaan työntekijöitä, kun he siirtyvät uuteen työpaikkaan, edistetään työntekijöiden ja työnantajien yhteistoimintaa ilmastokysymyksissä ja valmistellaan sellaiset ilmastostrategiat, joilla elinkeinorakenne muutetaan kestäväksi. 

Kyse ei ole pelkästään puhtaan energian tukemisesta, vaan erityyppisestä taloudellisesta tuesta työntekijöille, yrityksille ja yhteisöille, joita ilmastomuutoksen aiheuttama teollinen murros koettelee. Kansallisesti toteutettujen oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmien onnistumisen on ymmärretty riippuvan siitä, kuinka hyvin työmarkkinaosapuolet osallistuvat niiden valmisteluihin.

Lisäksi hallitukset sitoutuvat julistuksessa edistämään paikallista, osallistavaa ja ihmisarvoista työtä, antavat tukensa ihmisoikeuksien toteutumiselle ja tunnistamiselle globaaleissa toimitusketjuissa sekä raportoivat YK:n ilmastokonferenssille kansallisissa energia- ja ilmastosuunnitelmissa sovituista työntekijöiden oikeudenmukaisen siirtymän toimista. 

Hallitus olisi voinut edistää aktiivisemmin työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja työllisyysvaikutusten arvioimista osana toimialakohtaisten ilmastotiekarttojen valmistelua.

Julistuksen ensimmäisinä allekirjoittajina olivat neljäntoista hallitusta ja Euroopan unionin komissio. Olisi tärkeää, että Suomikin allekirjoittaa sopimuksen ja panee toimeen julistuksessa listatut oikeudenmukaisen siirtymän toimenpiteet kehityshankkeiden lisäksi myös Suomessa. Oikeudenmukaisen siirtymän julistus lisää luottamusta hallitusten ja työntekijöiden välillä.

Toistaiseksi Suomen hallitus ei ole valmistellut teollisen ilmastomurroksen osalta oikeudenmukaisia siirtymäsuunnitelmia yhdessä ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Hallitus olisi voinut myös edistää aktiivisemmin työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja työllisyysvaikutusten arvioimista osana toimialakohtaisten ilmastotiekarttojen valmistelua. Kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien osana emme ole myöskään vielä nähnet toimialakohtaisia työllisyyssuunnitelmia. 

Ammattiyhdistysliikkeen globaalin kattojärjestön ITUC:n, World Resources Instituten ja New Climate Economy -järjestön tekemä tutkimus osoittaa, että vihreät investoinnit luovat enemmän työpaikkoja kuin ekologisesti kestämättömät investoinnit. Näin ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti. Julistuksen listaamat toimet varmistaisivat osaltaan työntekijöille onnistuneen siirtymän vähähiiliseen yhteiskuntaan. Näin toimille saataisiin varmemmin myös työntekijöiden tuki.