Uusiin saappaisiin – Ennen ja jälkeen uuden ammatin

SAK ja Sitra toteuttivat aikuisten alanvaihtajien laadullisen haastattelututkimuksen huhti–toukokuussa 2017.

Tutkimukseen haastateltiin 20 henkilöä, jotka olivat uudelleenkouluttautuneet ammattiin viime vuosina. Tutkimus tilattiin IROResearch Oy:ltä ja se on osa SAK:n Mahdollisuuksien aika -hankkeen uusi aikuiskoulutus -teemaa.