Katoavat työpaikat – Työllisten määrän ja rakenteen kehitys Suomessa 1987–2015

SAK:n julkaisusarja 3/2017
Kuva: Anni Reenpää / Lehtikuva

Kolmen viime vuosikymmenen aikana Suomesta on kadonnut yli 600 000 työpaikkaa, joihin on riittänyt perusasteen koulutus. Pelkän peruskoulun käyneet ovatkin töissä vain puolet työiästään. Heille kertyy työikäisinä keskimäärin lähes kahdeksan työttömyysvuotta.

Katoavat työpaikat – Työllisten määrän ja rakenteen kehitys Suomessa 1987–2015 -tutkimuksen on tehnyt SAK:lle tilastotutkija Pekka Myrskylä. Tutkimuksen pohjana on Tilastokeskuksen rekisteripohjainen työssäkäyntitilasto, joka kattaa kaikki Suomessa asuvat. Tutkimus on osa SAK:n Mahdollisuuksien aika -hanketta.