Miten uusi teknologia muuttaa palkansaajien työtä?

SAK:n työolobarometrin osaraportti 2018
Kuva: Gorodenkoff / iStock

Kun työolojen laatu on kunnossa, on uuden teknologian käyttöönotto työpaikalla helpompaa. Työtehtävien määrää uusi teknologia ei näytä merkittävästi vähentäneen, SAK:n työolobarometrin 2018 osaraportista selviää.

Työolobarometriin haastateltiin 1 202:ta SAK:laisen ammattiliiton jäsentä puhelimitse helmi- ja maaliskuussa 2018. Työolojen laatua mitattiin barometrissa SAK:n kehittämällä Hyvän työn mittarilla, joka mittaa työelämän perusasioita sekä työnteon sujumiseen liittyviä tekijöitä.

Työolobarometrin uutta teknologiaa koskeva osaraportti on osa SAK:n nelivuotista Mahdollisuuksien aika -hanketta. Hankkeessa selvitetään kevään ajan tekoälyn ja muun kehittyneen teknologian käyttöönoton vaikutuksia SAK:laisten palkansaajien työhön.