Viisi työelämäasiaa, jotka seuraavan hallituksen on korjattava

Turvallisempi ja tasa-arvoisempi työelämä edellyttää tekoja, kuten muutoksia lainsäädäntöön. Me listasimme viisi asiaa, joiden korjaaminen tekee työelämästä paremman.
08.04.2019 09:00
SAK
Työelämän turvallisuuden ja tasa-arvon parantaminen edellyttää myös lakimuutoksia. Kuva Patrik Lindström.

Haluamme, että seuraava hallitus tarttuu listaamiimme työn tekijöille tärkeisiin uudistuksiin ja kirjaa ne ohjelmaansa. Myös sinä voit vaikuttaa asiaan äänestämällä ehdokasta, joka haluaa parantaa työelämän turvallisuutta ja tasa-arvoa.

1. Työehtosopimusta alemman palkan maksamisesta on tehtävä rikos

Liian pienen palkan maksaminen, muu työehtojen polkeminen ja jopa ihmiskauppa ovat asioita, joita tapahtuu Suomessa jatkuvasti. Me haluamme, että yleissitovan työehtosopimuksen alittavan palkan maksaminen muutetaan virallisen syytteen alaiseksi palkkarikokseksi, josta säädetään rangaistus työnantajalle.

2. Nollatuntisopimusten epäkohdat on korjattava kunnolla

Nollatuntisopimuksella työskentely tekee toimeentulosta ja sitä kautta oman ja perheen tulevaisuuden suunnittelusta epävarmaa. Seuraavan hallituksen on vihdoin korjattava tämä epäkohta säätämällä laissa työajan vakiintuminen työsuhteen ehdoksi. Tämä tarkoittaa, että työsopimuksessa on – jos työntekijä niin tahtoo – aina sovittava sitovasti jostakin tuntimäärästä ja tuntimäärää on tarkasteltava säännöllisin väliajoin.

3. Alustataloudessa työskentelevien asemaa on parannettava

Vakinaisen työsuhteen ja yrittäjyyden välimaastoon on kehittynyt erilaisia työn tekemisen ja teettämisen muotoja. Työn tekijä työskentelee usein yrittäjänä, vaikka hän ei voi itsenäisesti valita toimeksiantajiaan ja päättää työnsä hintaa. Erityisesti maahanmuuttajat ja nuoret jäävät ilman työsuhteen tuomaa turvaa (palkka, työehdot, työturvallisuus, tapaturmavakuutus, eläkkeet yms.), kun työsuhteen kaltaisissa olosuhteissa teetetään työtä, mutta työnantajan velvollisuuksia kierretään käyttämällä toimeksianto tai muita vastaavia sopimuksia. Me haluamme, että tällainen kikkailu estetään korjaamalla työsopimuslakia. Työsuhteen määritelmä on ulotettava koskemaan myös alustatalouden työntekoa. Lisäksi laissa tulee olla oletus työntekijäasemasta, jos tietyt työsuhteen piirteet täyttyvät.

4. Perusteettomat palkkaerot pitää poistaa

Aalto-yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan työntekijöiden palkkaukseen ja palkkausjärjestelmään liittyvää tyytyväisyyttä ja oikeudenmukaisuuden kokemusta voidaan edistää muun muassa palkka-avoimuudella. Tietämys palkoista ja palkkauksen perusteista auttaa havaitsemaan ja poistamaan perusteettomia palkkaeroja ja palkkasyrjintää. Siksi ehdotamme, että palkkatietojen avoimuus työpaikoilla pitää kirjata lakiin. 

5. Irtisanottuja uuteen alkuun auttavaa muutosturvaa on parannettava

Muutosturva mahdollistaa irtisanotulle kouluttautumisen ja työnhaun jo irtisanomisaikana. Me haluamme, että työnantajan maksamaa muutosturvaa pidennetään nykyisestä yhdestä kuukaudesta kuuteen kuukauteen ja rahallista korvausta, jonka työnantaja voi maksaa irtisanotulle koulutuksen sijaan, nostetaan. Lisäksi muutosturvan piiriin pääsyä on helpotettava.

Lue lisää näistä ja muista SAK:n ensi vaalikauden tavoitteista.
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.