SAK:lla on seuraavalle vaalikaudelle kolme kärkitavoitetta: työllistymisen nopeuttaminen, tasa-arvon edistäminen ja koko väestön osaamisen vahvistaminen.

 1. Nopeutetaan työllistymistä
  Vahvistetaan koko väestön osaamista vahvistamalla työnantajan rahoittamaa muutosturvaa ja uudistamalla työttömien palvelut ja etuudet SAK:n kannustavan työllistymismallin mukaisesti.
  Lue lisää SAK:n kannustavasta työllistymismallista.
 2. Edistetään tasa-arvoa
  Sukupuolten tasa-arvoa työmarkkinoilla edistetään konkreettisesti uudistamalla perhevapaat SAK:n perhevapaamallin pohjalta ja turvaamalla palkkatietojen avoimuus lainsäädännössä.
  Lue lisää SAK:n perhevapaamallista
 3. Sujuvoitetaan työstä työhön siirtymistä
  Oppivelvollisuuden pidentäminen, matalasti koulutettujen aikuisten osaamistasoa parantava perustaitotakuu ja maahanmuuttajien kielikoulutuksen vahvistaminen turvaavat työmarkkinoilla vaadittavaa osaamispohjaa.
  Lue lisää SAK:n koulutustavoitteista.


SAK:n vaalitavoitteet esitellään tarkemmin julkaisussa Rakenna kanssamme luottamusyhteiskuntaa. Kaikki tavoitteisiin liittyvät aineistot kootaan näille sivuille kuuden otsikon alle: työllisyys, koulutus, tasa-arvo, sosiaaliturva, talous ja luottamus.

Tervetuloa Ääni työlle -eduskuntavaalitilaisuuksiin!

SAK vierailee eduskuntavaalien merkeissä 11 paikkakunnalla yhdessä Akavan, STTK:n, Elinkeinoelämän keskusliiton ja Kuntatyönantajien kanssa. Ääni työlle -kiertue käynnistyy Helsingistä 22. tammikuuta. Paikkakunnat ja aikataulut löytyvät SAK:n sivuilta.

Katso tallenne SAK:n vaalitentistä

SAK:n suuri työelämäkeskustelu käytiin edustajiston kokouksessa perjantaina 23. marraskuuta. Keskusteluun osallistuivat kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat.

Eduskuntavaalit SAK:n blogissa

Jarkko Eloranta: Luottamuksella kohti uudistuksia
Harri Järvinen: Selvempää suomea, kiitos!
Hannu Jouhki: Miksi SAK julkistaa tavoitteensa seuraavalle vaalikaudelle, vaikka se ei ole poliittinen puolue?