Työttömyysturvan työssäoloehdon euroistaminen on toteutettava ilman pienituloisten turvan heikentämistä

SAK pitää kohtuuttomana työttömyysturvan työssäoloehdon euroistamisen toteuttamista säästötoimenpiteenä. Sanna Marinin hallituksen esitys heikentäisi pienituloisten työntekijöiden turvaa, kun osa-aikaisesti vaihtelevalla työajalla tai satunnaisesti työskentelevillä työttömyyspäiväraha saattaisi laskea nykyisestä.
06.06.2022 12:31
SAK
Kuva: Patrik Lindström

– Valmisteilla olevaa mallia on mahdollista korjata, mutta korjausehdotuksemme näyttävät kaikuvan kuuroille korville, SAK:n johtaja Saana Siekkinen ihmettelee.

SAK kannattaa työssäoloehdon uudistamisen lähtökohtaa, jonka mukaan viikkokohtaisesta työajan tarkastelusta siirrytään tuloperusteiseen työssäoloehdon tarkasteluun. Tällä hetkellä ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha edellyttää vähintään 18 tunnin viikkotyöaikaa yhteensä noin kuuden kuukauden ajalta ja päiväraha lasketaan työssäoloehdon täyttymisen aikaisista palkoista.

Euroistetussa mallissa työaikaa ei enää seurattaisi, vaan työssäoloehtoa kertyisi kuukausittaisen tulorajan mukaan. Uudistuksen valmistelussa on ollut esillä malli, jossa työssäoloehtokuukausi kertyisi niiltä kuukausilta, joilta työntekijä ansaitsee vähintään 844 euroa (v. 2021), ja puoli kuukautta, jos kuukausiansiot ovat 422–843 euroa.

Säännöllistä kokoaikatyötä tekevillä päivärahan määrä säilyy euroistetussa työssäoloehdossa muuttumattomana. Osa-aikaisesti vaihtelevalla työajalla tai satunnaisesti työskentelevien osalta päiväraha voi sen sijaan olla nykyistä alhaisempi.

SAK:n johtaja Saana Siekkinen.

– Ehdotetun mallin perusongelma on, että siinä huomioitaisiin myös puolikkaiden kuukausien tulo. Tämä tarkoittaa sitä, että päivärahan perusteena olevaan palkkaan lasketaan myös pienempituloisia työjaksoja. Leikkaus korostuu erityisesti soviteltua päivärahaa saavilla. Ansiopäivärahalle pääsy siis jonkin verran helpottuu, mutta päivärahan taso laskee riippuen puolikkaiden kuukausien määrästä, Siekkinen toteaa.

– Olemme huolissamme myös siitä, ettei jatkossa välttämättä ole kannattavaa tehdä pieniä keikkoja, jos vähäisistä tuloista kertyy vain puoli kuukautta työssäoloehtoa, Saana Siekkinen sanoo.

SAK:n korjausehdotus olisi pienituloisten työntekijöiden kannalta parempi

Työssäoloehdon uudistus voidaan toteuttaa myös niin, että se ei johda kohtuuttomiin päivärahan heikennyksiin pienituloisilla työntekijöillä. SAK ehdotuksessa korjaus voidaan tehdä esimerkiksi niin, että puolikkaat tulot kerryttävät puoli kuukautta työssäoloehtoa, mutta päivärahan laskentaa muutetaan siten, että se lasketaan ensisijaisesti kokonaisten kuukausien tuloista. Mikäli työssäoloehto ei täyty kokonaisilla kuukausilla, huomioidaan puolikkaat kuukaudet.

Tuloperusteiseen työssäoloehtoon on tarkoitus siirtyä vuonna 2023. Uudistuksen tavoitteena on vastata työmarkkinoilla tapahtuviin muutoksiin ja selkeyttää työttömyysturvaetuuksien toimeenpanoa.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.