Työehtosopimusten yleissitovuus saa suomalaisilta vahvan tuen

Kolme neljästä (76 %) SAK:n kyselyyn vastanneesta suomalaisesta kokee, että samoja työsuhteen vähimmäisehtoja tulisi noudattaa sekä järjestäytyneissä että järjestäytymättömissä yrityksissä. Periaatetta kannattaa myös 70 prosenttia kyselyyn vastanneista yrittäjistä.
28.04.2020 06:30
SAK
Työehtosopimusten yleissitovuudesta hyötyvät niin yritykset kuin työntekijät. Kuva Lars Clason / Gorilla

Kyselyn toteutti Kantar TNS ja siihen vastasi 1053 henkilöä 13.-18.3.2020 välisenä aikana.

Myös työehtosopimusten yleissitovuus saa kansalaisilta vahvan tuen. Kyselyyn vastanneista 66 prosenttia on sitä mieltä, että työehtojen pitäisi määräytyä vähimmäistyöehdot turvaavan työehtosopimuksen ja yleissitovuuden perusteella. Työehtosopimusten yleissitovuudella tarkoitetaan sitä, että myös työnantajaliittoon kuulumattomat yritykset ovat velvollisia noudattamaan alan minimityöehtoja. 

Työehtosopimusten yleissitovuus saa hieman enemmän kannatusta maaseudun kunnissa (72 %) sekä taajaan asutuissa ja kaupunkimaisissa kunnissa (67 %) kuin pääkaupunkiseudulla (60 %).

– Tämä voi kertoa siitä, että maaseudulla työpaikkoja on vähemmän ja työehtojen minimitaso siellä todennäköisemmin laskisi, jos työehtosopimusten yleissitovuutta purettaisiin, arvioi SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta. 

Hän huomauttaa, että työehtosopimuksista ja yleissitovuudesta hyötyvät niin yritykset kuin työntekijät. Ne takaavat oikeudenmukaisen kilpailuasetelman saman alan yritysten kesken, mahdollisuuden huomioida alakohtaiset olosuhteet ja varmistaa kohtuulliset työehdot ja elämiseen riittävän palkan työntekijöille.

Paikallinen sopiminen kaipaa tasavertaisuutta

Paikallinen sopiminen nähdään SAK:n teettämässä kyselyssä osittain myönteisenä asiana, kunhan sitä ei käytetä keinona alittaa vähimmäistyöehtoja. Vastaajista 78 prosenttia yhtyy väittämään, että työehtosopimuksen määräämää vähimmäistasoa ei saa alittaa, jos paikallista sopimista lisätään. Kyselyn mukaan paikallisen sopimisen esteeksi koetaan se, että neuvotteluasetelma henkilöstön ja työnantajan kesken ei ole tasavertainen.

– SAK on jo pitkään esittänyt, että paikallisen sopimisen edistämiseksi henkilöstöä edustavien luottamusmiesten asemaa on parannettava ja tiedonsaantimahdollisuuksia sekä koulutusta lisättävä.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta tähdentää, että yhteistoimintamenettelyä on kehitettävä tasavertaisemmaksi, jos paikallista sopimista halutaan lisätä. 

Tutustu tutkimukseen

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.