Kysely työehtosopimusten yleissitovuudesta

Maaliskuu 2020

SAK:n teettämä kyselytutkimus selvitti suomalaisten mielipiteitä työehtojen yleissitovuudesta. Kyselystä käy ilmi, että 76 % kyselyyn vastanneista kannattaa sitä, että samoja työsuhteen vähimmäisehtoja noudatetaan sekä järjestäytyneissä että järjestäytymättömissä yrityksissä. Myös 70 % kyselyyn vastanneista yrittäjistä on periaatteen kannalla. Kyselyn toteutti Kantar TNS.