SAK tutki: Yli puolella työntekijöistä päivittäinen työaika ei jousta lainkaan

Yli puolella (56 %) työntekijöistä päivittäinen työaika ei jousta lainkaan. Liukuva työaika on käytössä 15 prosentilla ja työaikapankki 27 prosentilla työntekijäammateissa työskentelevistä. Tiedot käyvät ilmi SAK:n työolobarometrista.
04.03.2021 06:00
SAK
Työntekijälähtöisissä joustoissa kyse on myös asenteista. Kuva Gorilla.

Työajoilla ja työntekijän mahdollisuudella vaikuttaa niihin on yhteys työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen, sanoo SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila.

– Työntekijälähtöisiä työaikaratkaisuja on otettava entistä enemmän käyttöön myös työntekijäammateissa. Joustavuutta voidaan lisätä muun muassa liukuvan työajan, työaikapankkien, vapaaehtoisen osa-aikatyön ja osallistavan työvuorosuunnittelun avulla.

Juha Antila.

Osallistavassa työvuorosuunnittelussa työntekijät voivat tietyin ehdoin valita itselleen sopivia vuoroja.

Työolobarometrin mukaan useampi kuin joka kolmas (38 %) työntekijöistä tekee vuorotyötä. Noin viidennes heistä ei pysty vaikuttamaan lainkaan siihen, miten työvuorot määräytyvät. Yhtä usea vuorotyötä tekevistä (19 %) kertoo voivansa vaikuttaa vuorojärjestelyihin erittäin paljon. Näiden työntekijöiden osuus on selkeästi kasvanut kahden vuoden takaisesta, jolloin vain 13 prosenttia vuorotyöntekijöistä kertoi voivansa vaikuttaa erittäin paljoin työvuorojensa määräytymiseen.

– On ilahduttavaa, että niiden työntekijöiden osuus, jotka voivat vaikuttaa paljon vuorojärjestelyihin on lisääntynyt. Se kertoo siitä, että kyse on myös asenteista. Työntekijöiden oikeuksia ja mahdollisuuksia vaikuttaa omiin työaikoihinsa voidaan työpaikoilla lisätä, jos niin halutaan, Juha Antila painottaa. 

Työaikajoustot ovat nykyisin pitkälle työnantajalähtöisiä kuten ylityötä sekä vuoro- ja yötyötä. SAK:laisista työntekijöistä jopa lähes neljännes (23 %) tekee yötyötä joko säännöllisesti tai satunnaisesti. Yötyö kuormittaa työntekijää sekä fyysisesti että psyykkisesti enemmän kuin päivätyö. Puolet yötyötä tekevistä onkin huolissaan työnsä haitallisista vaikutuksista terveyteen. 

SAK:n työolobarometri 2020.

Halu vähentää työn tekemistä lisääntyy iän myötä 

Useimmiten työtään haluaisivat keventää 50–60-vuotiaat työntekijät. Jopa 17 prosenttia tässä ikäryhmässä haluaisi tehdä vähemmän töitä, vaikka se tarkoittaisi vastaavasti pienempää palkkaa.

– Työntekijöiden mahdollisuuksia tehdä osa-aikatyötä pitää parantaa. Sillä olisi positiivinen vaikutus erityisesti ikääntyneiden työntekijöiden työhyvinvointiin. Vapaaehtoisen osa-aikatyön lisääntyminen parantaisi myös työllisyyttä, jos työtä samalla jaettaisiin uusille työntekijöille, Juha Antila sanoo.

SAK:n työolobarometri 2020 

SAK:laisten työntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä työstä ja työhön liittyvistä järjestelyistä kerätään kahden vuoden välein SAK:n työolobarometrilla. Kantar TNS keräsi vuoden 2020 aineiston tekemällä yhteensä 1003 puhelinhaastattelua helmi-maaliskuussa 2020.
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.