SAK kannattaa työ- ja elinkeinoministeriön esityksiä ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytön estämiseksi

SAK pitää työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän tänään julkaisemia ehdotuksia oikeasuuntaisina ja toivoo niiden ripeää toimeenpanoa. Monet ehdotuksista ovat sellaisia, joita SAK on jo aiemmin esittänyt.
20.08.2020 15:02
SAK
Kuva iStock

Erityistä kiitosta ansaitsee esitys, joka parantaa uhrin asemaa ja tarkentaa hyväksikäytön seuraamuksia niin, että ne kohdistuvat nykyistä paremmin hyväksikäyttöön syyllistyvään työnantajaan. SAK pitää hyvänä myös ehdotusta, joka estäisi vilpillisessä tarkoituksessa toimivia työnantajia rekrytoimasta ulkomailta ja siten osaltaan ennaltaehkäisisi työperäistä hyväksikäyttöä.

Ehdotus hyväksikäytetyn ulkomaalaisen oikeusaseman parantamisesta on myös kannatettava. Työryhmä esittää ulkomaalaislain muuttamista niin, että työperäisen hyväksikäytön uhrilla olisi oikeus jatkaa maassa oleskelua, työnhakua ja työntekoa samalla tai muulla ammattialalla oleskelulupansa puitteissa.

– Oleskelulupajärjestelmää pitää joustavoittaa niin, että työntekijä voisi tarvittaessa siirtyä toiselle toimialalle. Nykykäytäntö lisää työntekijän riippuvuutta yhdestä työnantajasta ja altistaa hyväksikäytölle, sanoo SAK:n maahanmuuttopolitiikan asiantuntija Eve Kyntäjä.

Työryhmä esittää kaikkiaan 14 toimenpide-ehdotusta, jotka koskevat sekä lainsäädäntötoimia että viranomaisten ohjeistukseen ja yhteistoiminnan parantamiseen liittyviä toimenpiteitä. 

– Ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö on kasvava ja vakava ongelma, johon tarvitaan nopeita ratkaisuja. Toivomme, että ministeriön työryhmän ehdotukset saadaan nopeasti käytäntöön, Kyntäjä sanoo. 

SAK julkaisi omat ehdotuksensa ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytön estämiseksi kesäkuussa.
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.