SAK esittää useita työllisyyttä parantavia keinoja – työttömien palveluihin ja työikäisten osaamiseen lisäsatsauksia

SAK esittää työllisyyden parantamiseksi useita keinoja, jotka voidaan saada liikkeelle nopealla aikataululla. Keinovalikoimaan sisältyvät muun muassa työttömien palvelujen tehostaminen ja työikäisten osaamisen parantaminen.
19.06.2019 06:21 Updated 19.06.2019 09:40
SAK
Kuva: Ramon Espelt / Kuvatoimisto Gorilla

Puheenjohtaja Jarkko Eloranta pitää laadukkaisiin työvoimapalveluihin laitettuja rahoja tuottavana investointina, varsinkin kun ne suunnataan erityisesti alkuvaiheen palveluihin.

Jarkko Eloranta

– Työttömien tukeminen ja palvelujen tarjoaminen heti työttömyyden alussa ehkäisee parhaiten työttömyysjakson pitkittymistä. Jokainen työtön olisi tavattava ensimmäisten työttömyyspäivien aikana ja hänelle olisi nimettävä henkilökohtainen omavalmentaja.

SAK kehottaa ottamaan kunnat vahvemmin mukaan työttömien palvelujen järjestämiseen.

– Mallia voitaisiin ottaa edellisen hallituskauden alueellisista työllisyyskokeiluista, joissa osa työttömistä sai kunnallisen toimipisteen kautta erilaiset tarvitsemansa työllisyyspalvelut.

Keskeinen työllistymistä rajoittava tekijä on työnhakijan riittämätön osaaminen. Suomessa on noin 600 000 aikuista, joilla on puutteita perustaidoissa, kuten lukemisessa ja kirjoittamisessa.

– Opiskelun ja oman osaamisen päivittämisen työn ohessa tai työttömänä pitäisi olla helppoa ja sujuvaa. SAK esittää aikuiskoulutustuen uudistamista työn ja opiskelun yhteensovittamista tukevaksi, työikäisille suunnattuja lyhyitä opiskelukokonaisuuksia avoin ammattiopisto -mallin kautta, osaamiskartoitusten ja uraohjauksen laajentamista sekä rekrytointikoulutuksen kehittämistä, Eloranta listaa.

Suomen suurin palkansaajajärjestö osallistuu tänään keskiviikkona järjestettävään seminaariin, joka aloittaa kolmikantaisen valmistelun uusien työpaikkojen lisäämiseksi. SAK:ta seminaarissa edustaa puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

SAK:n ehdotukset työllisyyden parantamiseksi

 1. Työttömien palveluiden uudistaminen työnhakua, kouluttautumista ja työkykyä tukeviksi.
 2. Työikäisten oman osaamisen päivittäminen helpoksi ja sujuvaksi.
 3. Työttömyysturvajärjestelmän yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen.
 4. Palkkatuki nopeuttamaan uudelleen työllistymistä.
 5. Muutosturva tukemaan irtisanottujen nopeaa uudelleen työllistymistä.
 6. Nuorten työllisyyden vahvistaminen ja oppivelvollisuusiän pidentäminen.
 7. Maahanmuuttajien kotouttamisen ja työllisyyden edistäminen.
 8. Osatyökykyisten työllisyyteen satsaaminen.
 9. Ikääntyville ja vaikeasti työllistyville lisää yksilöllistä tukea ja koulutusmahdollisuuksia.
 10. Eläkesopimuksen työuria pidentävät ehdotukset.
 11. Muut toimet:
  - Uuden työn jakamiseen tähtäävän osa-aikatyömallin kehittäminen.
  - Varhaiskasvatuspalveluiden saatavuuden varmistaminen.
  - Työn perässä tapahtuvan maan sisäisen liikkuvuuden helpottaminen.
  - Uuden työelämäohjelman toteuttaminen.
  - Elinkeinopolitiikan toimilla uusia työpaikkoja.


Tutustu ehdotuksiimme tarkemmin:
SAK:n ehdotuksia työllisyyden parantamiseksi

Lue myös Ilkka Kaukorannan kirjoitus SAK:n blogissa:
Työllisyyttä, mutta ei hinnalla millä hyvänsä – Laadullisen työllisyyspolitiikan puolustuspuheenvuoro

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.