Mikä muuttuu työttömyysturvan lisäpäivissä ja yli 55-vuotiaiden turvassa?

Sanna Marinin hallitus päätti 17.12.2020 yli 55-vuotiaiden työllisyyttä parantavista toimista. Mistä päätöksissä on kyse? Vastasimme neljään lisäpäiviä ja yli 55-vuotiaiden muutosturvaa ja toimeentuloa koskevaan kysymykseen.
18.12.2020 12:49 Updated 13.12.2021 15:25
SAK
Kuva: Patrik Lindström

Mitä työttömyysturvan lisäpäivät tarkoittavat?

Kun henkilö jää työttömäksi, hän voi saada työttömyyspäivärahaa vanhuuseläkkeelle siirtymiseensä saakka. Lisäpäivillä tarkoitetaan osuutta, joka ylittää työttömyyspäivärahan maksamisen 500 päivän enimmäisajan. 

Kenellä on jatkossa oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin?

Työttömyysturvan lisäpäivät eivät poistu niiltä työttömiltä, jotka jo ovat niin sanotussa eläkeputkessa.

Lisäpäivien ikärajat nousevat vuosina 2023 ja 2024. Jos työntekijä on syntynyt vuonna 1965 tai sen jälkeen, hänellä ei ole enää oikeutta työttömyysturvan lisäpäiviin.

Alla olevaan taulukkoon on listattu lisäpäiväoikeus henkilön syntymävuoden mukaan.

Miten niiden työttömien toimeentulo turvataan, jotka eivät ole oikeutettuja työttömyysturvan lisäpäiviin?

Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden ulkopuolelle jäävien työttömien toimeentulo turvataan jatkossakin erityissäännöksillä, koska uuden työn löytäminen on ikääntyville työttömille hankalaa. Säännöksillä turvataan se, ettei työtön putoa ansiosidonnaiselta työttömyyspäivärahalta työmarkkinatuen piiriin. Hallitus ei tehnyt muutoksia näihin erityissäännöksiin.

  • Yli 58-vuotiaiden työttömien ansioturvan enimmäiskesto on 500 päivää eli pidempi kuin nuoremmilla. Heitä koskee myös työttömyysturvan suojasääntö, jonka mukaan työttömän ansioturva määritellään aiemman palkan perusteella. Jos velvoitetyöstä saatu palkka jää edellisen työsuhteen palkkaa pienemmäksi, se ei alenna ansiopäivärahaa. 
  • Jos yli 57-vuotias työtön ei löydä uutta työtä tai palkkatuettua työtä, hänellä on subjektiivinen oikeus kunnan järjestämään velvoitetyöhön työttömyyspäivärahan enimmäisajan tultua täyteen. Velvoitetyön kautta työtön voi uusintaa työssäoloehdon ja säilyttää siten ansioturvansa. 
  • Yli 60-vuotiaat työttömät voivat uusintaa työssäoloehdon myös TE-palveluihin osallistumalla.
  • Lisäksi jos työnantaja palkkaa yli 55-vuotiaan ja yli kaksi vuotta työttömänä olleen työnhakijan, on työnantajalla oikeus 70 %:n suuruiseen palkkatukeen 10 kuukauden ajalta ja 25 viikkotunnin osalta.

Mitä yli 55-vuotiaiden muutosturvapaketti tarkoittaa?

Yli 55-vuotiaille tulee oma muutosturvapaketti nykyisen muutosturvan lisäksi. Hallitus on vasta linjannut uuden muutosturvapaketin suuntaviivat ja tarkemmat säännökset valmistellaan kolmikantaisesti.

  • Uusi muutosturvapaketti koskee kaikkia yli 55-vuotiaita irtisanottuja työntekijöitä, jotka ovat olleet yli 5 vuotta saman työnantajan palveluksessa. Se koskee myös alle 30 hengen yrityksistä irtisanottuja. 
  • Irtisanotulla on oikeus saada arvoltaan hänen 2 kuukauden palkkaansa vastaavaa koulutusta. Lisäksi hänellä on oikeus 1 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen.
  • Yli 55-vuotiaalla irtisanotulla on oikeus pidempään työllistymisvapaaseen. Vapaata voi käyttää osaamis- ja työkykykartoitusten tekemiseen sekä muutosturvakoulutuksen aloittamiseen. 
  • Irtisanova työnantaja maksaa Työllisyysrahastoon muutosturvamaksua. Loppuosa uudesta muutosturvapaketista rahoitetaan työnantajien työttömyysvakuutusmaksua korottamalla.

Muokkaukset 13.12.2021: Lainsäädäntövalmistelu on edennyt ja kokonaisuus on nyt lähetetty lausunnoille. Hallituksen esityksen luonnoksessa ehdotetaan, että irtisanomiskorvauksen maksavat työttömyyskassat ja Kela. Poistettu siksi viimeisen listauksen toisesta kohdasta lause "koulutuksen ja irtisanomiskorvauksen maksaa Työllisyysrahasto".

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.