Euroopan ay-kattojärjestö ETUC tavoittelee seuraavalla EU-vaalikaudella reilua talous- ja ilmastopolitiikkaa

Euroopan ammatillinen yhteistyöjärjestö ETUC toivoo Euroopan unionin vauhdittavan seuraavalla vaalikaudella sekä yksityisiä että julkisia investointeja ja harjoittavan kaikkia hyödyttävää talouspolitiikkaa. Ilmastopolitiikan osalta ETUC tavoittelee hallittua siirtymää vähähiiliseen talouteen.
26.02.2019 11:20
SAK
Kuva: iStock / ETUC
Katja Lehto-Komulainen / Copyright ETUC

ETUC julkisti ohjelmansa seuraavalle EU-vaalikaudelle tiistaina. Järjestön apulaispääsihteeri Katja Lehto-Komulainen pitää 26. toukokuuta järjestettäviä europarlamenttivaaleja Euroopan kannalta käänteentekevinä.

– Eurooppa rakentuu kestävämmäksi, jos parlamenttiin saadaan demokratiaa, työntekijöiden oikeuksia ja oikeudenmukaista ilmastopolitiikkaa puolustavia puolueita ja edustajia. Kansallisvaltioiden tasolla ei pystytä ratkaisemaan ilmastonmuutoksen, terrorismin tai monikansallisten yritysten harjoittaman verovälttelyn kaltaisia isoja ongelmia.

Lehto-Komulainen muistuttaa, että ennen brexitin voimaantuloa Euroopan unionissa on 227 miljoonaa työssäkäyvää palkansaajaa ja 18 miljoonaa henkilöä ilman työtä, kun unionin koko väkiluku on yhteensä 512 miljoonaa ihmistä.

– Europarlamentilla on valta parantaa Euroopan komission tekemiä lainsäädäntöehdotuksia. Kun äänestämme Euroopan parlamenttiin työntekijöiden asioista kiinnostuneita meppejä, he pystyvät vaikuttamaan tälla tavoin lainsäädäntötyössä. Lisäksi EU-vaalien tulos vaikuttaa Euroopan komission poliittisiin valtasuhteisiin.

Kuluvan EU-vaalikauden tärkein työntekijöiden asemaan vaikuttanut päätös on Katja-Lehto-Komulaisen mukaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja siihen kuuluvien 20 periaatteen hyväksyminen.

– Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari johti lainsäädäntötoimiin, joilla pitkästä aikaa voidaan parantaa työntekijöiden oikeuksia. Suomessa viime aikoina käydyn julkisen keskustelun kannalta mielenkiintoista on se, että pilari paaluttaa jokaiselle EU-kansalaiselle oikeuden laadukkaaseen hoivaan pitkäaikaishoidossa, myös vanhustenhoidossa.

ETUC vaatiikin Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täysimääräistä täytäntöönpanoa seuraavalla EU-vaalikaudella. Tämä tarkoittaa ETUCin mukaan oikeutta muun muassa laadukkaaseen koulutukseen, jatkuvaan oppimiseen, työterveyteen ja työturvallisuuteen, reiluihin työehtoihin, sukupuolten tasa-arvoon sekä laadukkaisiin julkisiin palveluihin.

ETUCin ohjelma EU-vaaleihin 2019

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.